Število rezultatov iskanja: 477

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (11)
Acta chimica slovenica (31)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (31)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (4)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Atlanti (5)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (2)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Documenta Praehistorica (5)
Dogovori (2)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (8)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (7)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (4)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (10)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (8)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (4)
Kakovostna starost (6)
Knjižnica (1)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (4)
Materiali in tehnologije (1)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (16)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Organizacija (Kranj) (12)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Pravni letopis (1)
Pravnik (5)
Primerjalna književnost (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (23)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (1)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (4)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (26)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (36)
Zdravstveno varstvo (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (16)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (23)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (35)
Onkološki inštitut Ljubljana (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Semeniška knjižnica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (31)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (36)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (12)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (31)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (25)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Štraser (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Arhel (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bird Publisher (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (23)
D. Blatnik (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (3)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (10)
Družba Jezusova (1)
Družina (3)
E. Benedik (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (5)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
K. Bezek (1)
K. Kološa (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
M. Hafner (1)
M. Jelen (1)
M. Pezdirc (1)
M. Plavšak (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (16)
Moderna organizacija (12)
N. Verzolak Hrabar (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
nella Stamperia de Giunti (1)
Nova revija (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (8)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
per Ioannem Oporinum (1)
Pravna fakulteta (2)
Reichard (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (28)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (9)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (23)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (31)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (36)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (6)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
ŠKUC (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (3)
ToKnowPress (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (2)
University of Ljubljana (1)
University of Primorska (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Kambič (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Visoka šola za politične vede (10)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (477)