Število rezultatov iskanja: 1994

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Brstje (1)
Caesareo-gimnasium academicum Clagenfurtensis (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Didakta (8)
Dom in svet (Ljubljana) (15)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna realna gimnazija (Maribor) (64)
Fizika v šoli (2)
Geografski obzornik (1)
Geologija (1)
Gimnazija - Celje (49)
Gimnazija - Gorica (24)
Gimnazija - Kranj (44)
Gimnazija - Maribor (60)
Gimnazija - Novo mesto (66)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (26)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Iskre (138)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (154)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (30)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Keria (Ljubljana) (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (20)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (11)
Ljubljanski zvon (29)
Ljudska šola v Križah - Tržič (1)
Loški razgledi (13)
Management (Spletna izd.) (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (15)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (16)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Pedagoška obzorja (4)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (5)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (2)
Realka - Ljubljana (10)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Revija za geografijo (4)
Savinja (4)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (1)
Slovan (Ljubljana. 1884) (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (21)
Slovenščina v šoli (14)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (8)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Stezice (Novo mesto) (140)
Šolska kronika (15)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (4)
Teorija in praksa (1)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (18)
Trobenta iz gimnazije (2)
Učiteljski tovariš (6)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (25)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zbor občanov (5)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (6)
Žar (39)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Leto izida
1574 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1778- (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792 (2)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
18?? (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1810 (1)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (2)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (2)
1820 (1)
1821 (2)
1822 (2)
1823 (3)
1824 (3)
1825 (2)
1826 (2)
1827 (3)
1828 (2)
1829 (2)
1830 (2)
1831 (2)
1832 (2)
1833 (2)
1834 (3)
1835 (2)
1836 (3)
1837 (2)
1838 (2)
1839 (2)
1840 (2)
1841 (2)
1842 (3)
1843 (2)
1844 (2)
1845 (2)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (1)
1849 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (4)
1853 (2)
1854 (3)
1855 (4)
1856 (3)
1857 (6)
1858 (6)
1859 (3)
1860 (5)
1861 (6)
1862 (3)
1863 (4)
1864 (2)
1864/1865 (1)
1865 (6)
1866 (6)
1867 (8)
1867/1868 (1)
1868 (6)
1868/1869 (1)
1869 (6)
1869/1870 (2)
1870 (8)
1870/1871 (2)
1871 (6)
1871/1872 (2)
1872 (8)
1872/1873 (1)
1873 (7)
1873/1874 (2)
1874 (10)
1874/1875 (2)
1875 (9)
1875/1876 (1)
1876 (8)
1876/1877 (2)
1877 (8)
1877/1878 (2)
1878 (6)
1878/1879 (2)
1879 (8)
1879/1880 (2)
1880 (8)
1880/1881 (2)
1880-1918 (7)
1881 (6)
1881/1882 (2)
1882 (8)
1882/1883 (2)
1883 (13)
1883/1884 (1)
1884 (6)
1884/1885 (3)
1885 (4)
1885/1886 (4)
1886 (7)
1886/1887 (3)
1887 (7)
1887/1888 (1)
1888 (6)
1888/1889 (3)
1889 (6)
1889/1890 (2)
189? (1)
1890 (11)
1890/1891 (3)
1891 (9)
1891/1892 (6)
1892 (10)
1892/1893 (5)
1892/1993 (1)
1893 (6)
1893/1894 (6)
1894 (15)
1894/1895 (5)
1894/1896 (1)
1895 (10)
1895/1896 (6)
1895-1896 (1)
1896 (6)
1896/1897 (6)
1896-1897 (1)
1897 (8)
1897/1898 (7)
1898 (8)
1898/1899 (5)
1899 (6)
1899/1900 (8)
19?? (2)
1900 (7)
1900/1901 (7)
1901 (6)
1901/1902 (7)
1902 (9)
1902/1903 (7)
1903 (9)
1903/1904 (7)
1904 (6)
1904/1905 (7)
1904-1905 (1)
1905 (7)
1905/1906 (7)
1906 (7)
1906/1907 (9)
1907 (5)
1907/1908 (9)
1907-1908 (1)
1908 (5)
1908/1909 (9)
1908-1909 (1)
1909 (9)
1909/1910 (10)
1910 (6)
1910/1911 (10)
1911 (5)
1911/1912 (10)
1911-1912 (1)
1912 (5)
1912/1913 (10)
1913 (5)
1913/1914 (10)
1913-1914 (1)
1914 (8)
1914/1915 (8)
1915 (4)
1915/1916 (8)
1916 (3)
1916/1917 (5)
1916/1918 (1)
1916-1917 (1)
1917 (3)
1917/1918 (5)
1918 (3)
1918/1919 (4)
1918/1930 (1)
1918-1928 (1)
1919 (5)
1919/1920 (4)
192? (1)
1920 (2)
1920/1921 (1)
1920-1921 (1)
1921 (5)
1922/1923 (1)
1923 (1)
1925 (1)
1926 (3)
1927 (2)
1928/1929 (2)
1929 (2)
1929/1930 (18)
1930 (8)
1930/1931 (22)
1931 (8)
1931/1932 (22)
1932 (3)
1932/1933 (20)
1933 (3)
1933/1934 (13)
1934 (5)
1934/1935 (12)
1935 (4)
1935/1936 (13)
1936 (5)
1936/1937 (14)
1937 (6)
1937/1938 (15)
1938 (5)
1938/1939 (16)
1939 (5)
1939/1940 (16)
1940 (4)
1945 (4)
1945/1946 (1)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (17)
1949 (15)
195? (1)
1950 (9)
1951 (2)
1952 (5)
1953 (1)
1954 (17)
1955 (12)
1955/1956 (2)
1956 (5)
1957 (7)
1958 (7)
1959 (16)
1960 (6)
1961 (3)
1963 (3)
1964 (7)
1965 (7)
1966 (3)
1967 (1)
1968 (4)
1969 (15)
197? (1)
1970 (8)
1971 (7)
1972 (10)
1973 (12)
1974 (8)
1975 (9)
1976 (7)
1977 (10)
1978 (4)
1979 (14)
1980 (8)
1981 (5)
1982 (9)
1983 (8)
1984 (6)
1985 (7)
1986 (5)
1987 (4)
1988 (7)
1989 (3)
1990 (6)
1991 (7)
1992 (6)
1993 (8)
1994 (9)
1995 (4)
1996 (7)
1997 (4)
1998 (9)
1999 (7)
2000 (7)
2001 (10)
2002 (5)
2003 (6)
2004 (4)
2005 (8)
2006 (18)
2007 (11)
2008 (53)
2009 (12)
2010 (52)
2011 (12)
2011-2012 (1)
2012 (62)
2013 (56)
2013-2014 (1)
2014 (29)
2015 (26)
2016 (22)
2017 (35)
2018 (21)
2019 (17)
2020 (24)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (138)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (36)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (147)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (78)
Mestna knjižnica Ljubljana (49)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1222)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenski šolski muzej (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Škofijska gimnazija Vipava (138)
Šola za ravnatelje (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerzitetna knjižnica Maribor (182)
Zavod RS za šolstvo (47)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Vsebina
Založnik
(1)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. Šorgo (2)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Biteks (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cilier Gymnasiums in Cilli (1)
Cillier Gymnasium (1)
Didakta (8)
dLib distributer (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba Jezusova (4)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (2)
Državna realna gimnazija (10)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna založba Slovenije (2)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
DZS (24)
E. Liegel (1)
E. Pogorelz (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
F. Ocepek (1)
Faesy & Frick (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Franc Gnjezda (39)
G. Dolenc (2)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (146)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Gimnazija Moste (1)
Gimnazija Vič (1)
Gimnazijsko ravnateljstvo (10)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasio Marburgensi (36)
Gymnasiums (3)
H. Hibšer (2)
Hennicke (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
II. državna gimnazija (17)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Blaznik (1)
J. Pogačnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Josephi de Bacho (2)
Jožef Blaznik (20)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (4)
K. k. Gymnasiums (6)
K. k. Gymnasiums zu Cilli (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (11)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (18)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Untergymnasiums (1)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgymnasium (65)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (5)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (16)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (6)
K. k. Staatsgymnasiums (9)
K. k. Staats-Gymnasiums (5)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (3)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (12)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (8)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Katoliško tiskovno društvo (15)
Klein & Kovač (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Knjižara Periše Minića (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Krščanska kulturna zveza (1)
L. Schwentner (1)
Laibach (1)
Literis Schütz (39)
Matica Slovenska (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (26)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (64)
Ministrstvo za šolstvo in šport (85)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Molnár Sz. Vincéne könyvkereskedés (1)
Mozirje (1)
Mraz (1)
Muzejsko društvo (13)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (16)
Natisnil Blaznik (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (5)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška obzorja (4)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
PKP, RTV (1)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (10)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Rokus Klett (6)
RTV (1)
s. n. (71)
S. Zwitter (1)
s.n. (138)
samozal. B. Ekselenski (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Seyring (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (17)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slovenski šolski muzej (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
SNG Maribor (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (2)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
Škofijska gimnazija (2)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Teološka fakulteta (2)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskarna sv. Cirila (21)
Tiskovna zadruga (34)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (2)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
Verlag der k. k. Oberrealschule (39)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (13)
Visoka šola za politične vede (1)
von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg (3)
Založba Državne klasične gimnazije (3)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (89)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod RS za šolstvo (147)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Išči med rezultati (1994)