Število rezultatov iskanja: 82

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Anton Mrkun (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Slovene Emigration Research (16)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (20)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Konzorcij (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Prešernovo gledališče (1)
Ribium Records (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (7)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (82)