Število rezultatov iskanja: 758

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (6)
Acta carsologica (31)
Acta chimica slovenica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (3)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (36)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (53)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (62)
Dialogi (3)
Didakta (18)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (6)
Dynamic relationships management journal (1)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (26)
Geografija v šoli (4)
Geografski obzornik (12)
Geografski vestnik (28)
Geografski zbornik (9)
Geographica Slovenica (7)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (11)
Gradbeni vestnik (4)
Hacquetia (12)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Les (Ljubljana) (3)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (1)
Management (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (5)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (24)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (28)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Res novae (2)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (11)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (2)
Slavistična revija (1)
Socialno delo (4)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (5)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (47)
Traditiones (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (17)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Verba hispanica (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (12)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (18)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (18)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Velenje (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (26)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (162)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (24)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (28)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (6)
Študentska založba (43)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (69)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (51)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (40)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Založnik
A. Ferreira (1)
A. Kaurin (1)
A. Polenec (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Beletrina (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
C. Battelli (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (40)
Circolo culturale Rečan (1)
D. Bordjan (1)
D. Firm (1)
D. Roženbergar (1)
D. Stanković (1)
D. Tovornik (1)
D. Zavodnik (1)
Didakta (18)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (7)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Batič (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (47)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (11)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Grabar Kos B. (1)
I. Kavčič (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (7)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (11)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Bole (1)
J. Kralj (1)
J. Zajc (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
K. Jerina (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (6)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
M. Hrovat (1)
M. Nikolić (1)
M. S. Karaman (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Mladinska knjiga (26)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (62)
Okaši (29)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (24)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (28)
R. Rakovec (1)
RIS Dvorec (2)
S. R. Zaki (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (40)
SEM Institute for Climate Change (4)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (39)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (6)
SO (2)
Societá storica del Litorale (40)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Š. Županović (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (51)
T. Eleršek (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Levanič (1)
Teološka fakulteta (2)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
V. Stupar (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (40)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (40)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (40)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (758)