Število rezultatov iskanja: 789

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (25)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (26)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (3)
Arhivi (35)
Ars et humanitas (1)
Belokranjski plamen (7)
Bogoslovni vestnik (5)
Borba in vzgoja (1)
Borec (2)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dolomitski glas (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (18)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
Gorenjski partizan (23)
Gorenšči fantje (3)
Goriški borec (6)
Hrup (1)
Izpod Triglava (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (14)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (67)
Kurir (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski borec (1)
Ljudska pravica (72)
Loški razgledi (23)
Matajur (1943) (5)
Medicinski razgledi (1)
Mlade sile (1)
Mladi borec (2)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Mladi tovariš (1)
Muzikološki zbornik (5)
Na straži (1)
Naprej (1943) (1)
Naš korak (1)
Naš pohod (1)
Naša borba (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (3)
Ob Soči (2)
Otrok in knjiga (5)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (49)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Retrospektive (2)
Rodna gruda (1)
Slovenka (1943) (56)
Slovenski čebelar (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (2)
Soški glas (3)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Svobodi naproti (1)
Šolska kronika (9)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Tomšičev glas (3)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vojaški strokovni list (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (5)
Zgodovina za vse (19)
Zgodovinski časopis (49)
Zveznik (3)
Železne niti (14)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (35)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Družina d.o.o. (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (49)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (18)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (23)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (356)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Zavod RS za šolstvo (10)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (72)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (35)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (26)
Didakta (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (8)
Državna založba Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (51)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (18)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (13)
Intelyway webmedia (1)
Jakopičev paviljon (1)
Jeseniško-bohinjski odred (1)
M. Kranjec (72)
Mariborska knjižnica (5)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (5)
Municipio (1)
Muzejsko društvo (23)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Občina Zreče (1)
Občinski odbor Zveze borcev (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (16)
Oficirska šola pri Glavnem štabu Slovenije (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
OOOF (1)
Partizanska tiskarna (2)
Pedagoška fakulteta (5)
Pivec (1)
PROD IX. SNOB (1)
PROD VIII. SNOB (2)
PROD XV. div. NOV in POJ (3)
Propagandni odsek (7)
Propagandni odsek Dolomitskega odreda (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (23)
Propagandni odsek XV. divizije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
R. Švent (1)
Reichspropagandaamt Steiermark (1)
s. n. (4)
S. n. (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (26)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (26)
Sophia (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
Tečaj za zvezo oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (1)
Tečaj za zvezo Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (2)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehnika Gradnikove brigade (6)
Tehnika IV. brigade (1)
Tehnika PODK. (1)
Tehnika poveljstva VDV (2)
Tehnika XVIII. divizije NOV in POJ (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Teološka fakulteta (4)
Učiteljska tiskarna (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
V. Bevc (1)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo (23)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (26)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (26)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (53)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (61)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (789)