Število rezultatov iskanja: 1912

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (5)
Acta agriculturae Slovenica (14)
Acta chimica slovenica (13)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (28)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (78)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (13)
Bogoslovni vestnik (16)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (16)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (20)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (23)
Draga (42)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (16)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (125)
Geografski zbornik (6)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gradbeni vestnik (2)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
IB revija (Ljubljana) (3)
Informacije MIDEM (48)
Informatica (Ljubljana) (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (32)
Jezik in slovstvo (27)
Jezikoslovni zapiski (5)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (5)
Kmetijske in rokodelske novice (19)
Knjižnica (10)
Kovine zlitine tehnologije (23)
Kronika (Ljubljana) (10)
Kronika slovenskih mest (4)
Literatura (Ljubljana) (19)
Ljubljanski zvon (11)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (8)
Loški razgledi (12)
Management (4)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (8)
Medicinski razgledi (6)
Monitor ISH (10)
Muzikološki zbornik (4)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (91)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (41)
Naša sodobnost (24)
Naše delo (Ptuj) (4)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (5)
Organizacija (Kranj) (6)
Otrok in knjiga (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (20)
Presek (1)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavistična revija (8)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (24)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (5)
Sodobnost (1963) (93)
Strojniški vestnik (16)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (3)
Štajerc (6)
Teorija in praksa (38)
Traditiones (Ljubljana) (19)
Učiteljski tovariš (116)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (7)
Vakuumist (6)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (5)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (11)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (23)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (7)
Zvonček (Ljubljana) (32)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (16)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (16)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (11)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (93)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (352)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (786)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (20)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (14)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (48)
Študentska založba (8)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
ZRC SAZU (64)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (128)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
A. B. Starman (1)
A. Vavken (1)
ABC Slemenice (4)
Addenda (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Ansambel Fis (1)
Ansambel Grešniki (1)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (13)
AVF Studio (1)
B. Dolenc (3)
B. Grašič (1)
Beletrina (4)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Cankarjeva založba (3)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
CIVITAS ELAN (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Corona (1)
Croatia film (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Blatnik (1)
D. Bokal (1)
D. Gelt (2)
D. Kolar (1)
D. Kotnik (1)
D. Meze (1)
D. Ocepek (1)
D. Šemrov (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Delo (1)
Distinction Printing (1)
dLib distributer (6)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo pravnikov LRS (8)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (19)
Državna založba Slovenije (123)
DZS (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (14)
Elektroton (4)
Etnografski muzej (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
F. Jenko (1)
F. Vode (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (36)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (5)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Foto Slovenija (1)
Fr. Vesel (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
GEC (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GH Don Juan (1)
GK PAST (2)
Glasbena matica (5)
glasbeno založništvo Helidon (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2)
Glaxo (2)
Glaxo Wellcome (1)
GPZ Sraka (3)
GV Izobraževanje (1)
H. T. Oršanič (1)
Helidon (3)
I. Kregar (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (31)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (1)
J. Fridl (1)
J. Šinkovic (1)
J. Škerjanc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (116)
Jakopičev paviljon (1)
Jazz club Gajo (1)
Jožef Blaznik (19)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoton (1)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (23)
Kinematografi (2)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Klub literatov Kočevske (1)
Klub za podvodne aktivnosti (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Konzorcij (2)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Krka (2)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno društvo Zvezda (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Šavrinske púpe (1)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
L. Schwentner (1)
LDS (19)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudske pevke Dobrina (1)
LUD Literatura (1)
M. Foški (1)
M. Juriševič (2)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
Mandarina (3)
Mariborska knjižnica (3)
Mariborska literarna družba (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (6)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (4)
Mestno gledališče ljubljansko (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Mihelač (2)
Mimik (1)
MiMik (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mladika (46)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (6)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Razpotnik Visković (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (4)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Obzorja (18)
Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (23)
OK SZDL Ljubljana Center (20)
Onkološki inštitut (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
P. Košir (1)
P. Vertelj Nared (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo 'Ljubljanski zvon' v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (20)
Plesni teater (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
R. Kamnik (1)
R. Marsetič (1)
R. Salecl (1)
Radio - Tednik (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (4)
RTV (13)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (8)
s. n. (3)
s.n. (1)
samozal. (5)
samozal. J. Kenda (7)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (41)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (35)
Slavjanskij mir" (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (62)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (5)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SNG (1)
SNG Drama (2)
SO (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (11)
Sraka (1)
Srpska književna zadruga (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (48)
Studio Muzikant (1)
Študentska založba (12)
T. Pinter (4)
Tehniška založba Slovenije (2)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna sv. Cirila (24)
Tiskovna zadruga (14)
Turistica (1)
Turistično društvo (1)
U. Bizjak (1)
UMco (1)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
V. Turk (1)
Vesna film (5)
Veterinarska fakulteta (1)
Viba film (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vokalni sekstet Vigred (1)
Založba FDV (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba ZRC (104)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
ZPM Slovenije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (128)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (14)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (23)
Železarna Ravne (23)
Železarna Štore (23)
Dostop
Išči med rezultati (1912)