Število rezultatov iskanja: 2201

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (26)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (53)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Demokracija (687)
Demokracija (1918) (11)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Dialogi (2)
Didakta (1)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (20)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Filozofski vestnik (46)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Javnost (Ljubljana) (88)
Jezik in slovstvo (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (5)
Management (1)
Managing global transitions (2)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (11)
Podjetje in delo (3)
Pravnik (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (13)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (589)
Res novae (2)
Revus (Ljubljana) (11)
Slavia Centralis (1)
Slovenski gospodar (14)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (14)
Stati inu obstati (1)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (149)
Učiteljski tovariš (7)
Uprava (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (88)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goldsmiths, University of London (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (13)
IUS SOFTWARE d.o.o. (16)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (687)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Medvode (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (162)
Mlada liberalna demokracija (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (686)
Nova obzorja (244)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (20)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (45)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (687)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (49)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Delavska tiskovna družba (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (4)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (4)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (20)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (88)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (22)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (138)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (42)
Gospodarski vestnik (3)
GV Revije (11)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (13)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
K. Stepčić Reisman (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Klub Revus (10)
Konzorcij (546)
Liberalna demokracija Slovenije (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Naše delo (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova obzorja (246)
Nova revija (11)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (4)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (11)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
s. n. (687)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska socijalna matica (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko filozofsko društvo (26)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (20)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (9)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (46)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Uradni list Republike Slovenije (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (10)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba Delavca (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (4)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (4)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2201)