Število rezultatov iskanja: 58

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (14)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (11)
T. Eleršek (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (14)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Išči med rezultati (58)