Število rezultatov iskanja: 3086

Tip gradiva
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1736 (1)
1780-1782 (1)
1797 (1)
18?? (3)
1819? (2)
1870 (1)
1872 (1)
1883 (1)
1886 (2)
1887 (1)
1890 (4)
1890/1899 (1)
1891 (2)
1892 (1)
1894 (1)
1895/1900 (2)
1895/1910 (2)
1895-1947 (1)
1896 (1)
1897 (10)
1898 (2)
1898-1938 (2)
1899 (1)
19?? (18)
19??/1897 (1)
190? (3)
1900 (60)
1900/1905 (4)
1900/1906 (1)
1900/1910 (10)
1900/1911 (2)
1900/1920 (4)
1901 (44)
1901-1941 (1)
1901-1966 (1)
1902 (28)
1902-1922 (1)
1902-1927 (1)
1903 (14)
1903/1905 (1)
1904 (21)
1904-1905 (1)
1905 (28)
1905/1910 (4)
1905/1911 (11)
1905/1915 (24)
1905/1925 (16)
1905/1940 (2)
1905/1944 (1)
1906 (22)
1906/1911 (1)
1907 (14)
1907/1920 (1)
1908 (13)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908/1935 (3)
1909 (8)
1909-1961 (1)
191? (7)
1910 (109)
1910/1911 (1)
1910/1915 (20)
1910/1920 (59)
1910/1925 (79)
1910/1930 (78)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910-1964 (1)
1911 (29)
1911/1917 (1)
1911/1925 (1)
1912 (53)
1913 (65)
1914 (93)
1914/1918 (7)
1914/1920 (2)
1915 (9)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (5)
1915/1923 (6)
1915/1925 (11)
1916 (1)
1917 (1)
1918 (5)
192? (2)
1920 (3)
1920/1923 (2)
1920/1925 (6)
1920/1926 (4)
1920/1927 (2)
1920/1930 (23)
1920/1940 (5)
1921 (3)
1922 (3)
1923 (6)
1924 (4)
1925 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (2)
1926 (9)
1927 (3)
1928 (4)
1929 (2)
193? (1)
1930 (5)
1930/1940 (2)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1931 (5)
1933 (2)
1935 (3)
1936 (2)
1937 (3)
1937-1939 (2)
1940 (2)
1942 (1)
1943 (1)
1944 (1)
1948 (1)
1950 (1)
1954 (2)
1956 (3)
1957 (2)
1958 (2)
1960 (1)
1965 (1)
1966 (1)
1968 (4)
1969 (3)
1970 (2)
1971 (3)
1972 (2)
1973 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1976 (2)
1977 (1)
1978 (1)
1979 (4)
1980 (2)
1981 (4)
1982 (2)
1983 (2)
1983-1987 (1)
1984 (3)
1985 (2)
1986 (3)
1987 (6)
1988 (8)
1988-1990 (1)
1989 (30)
1990 (48)
1991 (51)
1992 (60)
1993 (46)
1994 (56)
1995 (57)
1996 (51)
1997 (59)
1998 (49)
1999 (54)
2000 (45)
2001 (53)
2002 (119)
2003 (63)
2004 (73)
2005 (73)
2006 (74)
2007 (49)
2008 (92)
2009 (32)
2010 (52)
2011 (94)
2012 (74)
2013 (54)
2014 (67)
2015 (50)
2016 (90)
2017 (66)
2018 (43)
2019 (2)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (20)
Arhivsko društvo Slovenije (1459)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (15)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (32)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (46)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (85)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (20)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1250)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv Maribor (9)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (55)
Založnik
Alma Mater Europaea - ECM (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (18)
Arhiv SRS (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (43)
Arhivsko društvo Slovenije (1459)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Canadian Slovenian Historical Society (32)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
DMFA - založništvo (9)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Vesel (581)
Fr. Vesel? (2)
Fran Vesel (17)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (42)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna galerija (2)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Muzejsko društvo (20)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Nova revija (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv (42)
Pokrajinski muzej (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (11)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (6)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba ZRC (8)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinski arhiv (6)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (56)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Pravice
Išči med rezultati (3086)