Število rezultatov iskanja: 15021

Časopisje in članki - naslov
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (4569)
Gazzetta ufficiale (24)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
Ljubljanski časnik (120)
Ljubljanski list (550)
Official gazette (238)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (23)
Ptujski list (1)
Rassegna ufficiale del Comitato popolare del distretto di Capodistria (23)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Skupščinski Dolenjski list (555)
Slovenski gospodar (1)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Teorija in praksa (3)
The Allied military government gazette (49)
Uradne objave (Ilirska Bistrica) (49)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradne objave občine Izola (162)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni glasnik okraja Koper (54)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (249)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (46)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik (Ptuj) (24)
Uradni vestnik Dolenjske (76)
Uradni vestnik Gorenjske (945)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (23)
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj (59)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (808)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Uradni vestnik občine Kamnik (28)
Uradni vestnik občine Trzin (100)
Uradni vestnik okraja Kočevje (38)
Uradni vestnik okraja Koper (208)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Uradno glasilo slovenskih občin (319)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Zgodovinski časopis (2)
Leto izida
1819 (1)
1820 (2)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1835 (2)
1836 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (1)
1841 (1)
1842 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1849 (4)
1850 (68)
1851 (156)
1852 (68)
1853 (71)
1854 (67)
1855 (56)
1856 (59)
1857 (46)
1858 (69)
1859 (91)
1860 (23)
1861 (17)
1862 (18)
1863 (20)
1864 (24)
1865 (20)
1866 (17)
1867 (23)
1868 (17)
1869 (24)
1870 (87)
1871 (68)
1872 (81)
1873 (80)
1874 (66)
1875 (67)
1876 (48)
1877 (54)
1878 (63)
1879 (66)
1880 (60)
1881 (68)
1882 (79)
1883 (63)
1884 (325)
1885 (364)
1886 (75)
1887 (79)
1888 (88)
1889 (81)
1890 (85)
1891 (73)
1892 (102)
1893 (91)
1894 (112)
1895 (118)
1896 (133)
1897 (150)
1898 (173)
1899 (194)
1900 (179)
1901 (179)
1902 (200)
1903 (185)
1904 (161)
1905 (158)
1906 (192)
1907 (203)
1908 (155)
1909 (167)
1910 (192)
1911 (201)
1912 (185)
1913 (169)
1914 (218)
1915 (221)
1916 (244)
1917 (274)
1918 (218)
1920 (1)
1929 (15)
1929-1930 (1)
1930 (90)
1931 (86)
1932 (105)
1933 (106)
1934 (106)
1935 (107)
1936 (109)
1937 (108)
1938 (106)
1939 (105)
1940 (106)
1941 (107)
1942 (107)
1943 (102)
1944 (101)
1945 (63)
1946 (127)
1947 (98)
1948 (82)
1949 (81)
1950 (74)
1951 (81)
1952 (95)
1952-1954 (2)
1953 (92)
1954 (86)
1955 (11)
1956 (86)
1957 (73)
1958 (36)
1959 (25)
1960 (19)
1961 (17)
1962 (52)
1963 (27)
1964 (70)
1965 (111)
1966 (88)
1967 (101)
1968 (96)
1969 (98)
1970 (91)
1971 (76)
1972 (86)
1973 (99)
1974 (100)
1975 (102)
1976 (111)
1977 (108)
1978 (129)
1979 (132)
1980 (131)
1981 (143)
1982 (137)
1983 (115)
1984 (114)
1985 (88)
1986 (105)
1987 (55)
1988 (99)
1989 (101)
1990 (93)
1991 (95)
1992 (84)
1993 (75)
1994 (76)
1995 (119)
1996 (113)
1997 (92)
1998 (79)
1999 (100)
2000 (83)
2001 (11)
2002 (59)
2003 (56)
2004 (13)
2005 (8)
2012 (11)
2013 (12)
2014 (21)
2015 (56)
2016 (82)
2017 (95)
2018 (104)
2019 (74)
2020 (45)
Založnik
Allied military government (287)
Andreas Leykam (30)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Comitato popolare distrettuale (23)
Dolenjski list (631)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
G.M.A. (24)
Gorenjski glas (945)
Governo militare alleato (85)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (319)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
Jožef Blažnik (120)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (550)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (1602)
Mestna občina Ptuj (59)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Občina Ilirska Bistrica (49)
Občina Trzin (100)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Okrajni ljudski odbor (61)
OLO (24)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Primorske novice (54)
Primorske Novice (853)
Radio-Tednik (808)
s. n. (6379)
Skupščina občine Izola (162)
Skupščina občine, Kamnik (28)
Slovenski Jadran (208)
SO Domžale (258)
Študentska založba (1)
T.L.T. (24)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
Uradni list LRS (3)
Uradni list Republike Slovenije (24)
Uradni list SR Slovenije (1)
Uradni list SRS (1)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Zavezniška vojaška uprava (294)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (15021)