Število rezultatov iskanja: 567

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (8)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (4)
Acta medico-biotechnica (6)
Acta neophilologica (10)
Agricultura (Maribor) (7)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (26)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (33)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (20)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografski vestnik (5)
Geologija (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (13)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (16)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Materiali in tehnologije (6)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (6)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna (Ljubljana) (8)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (17)
Slavistična revija (4)
Slovenski gospodar (15)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Varstvo narave (5)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (3)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (7)
Zvonček (Ljubljana) (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (19)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (29)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (213)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (47)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
(1)
A. Hočevar (1)
A. Kroflič (1)
A. Turk (17)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (2)
Andragoški center Slovenije (1)
Anton Turk (4)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
B. Hudobivnik (1)
Biotehniška fakulteta (3)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
Cankarjeva založba (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (27)
D. Hribar (1)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (11)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba Slovenije (1)
durch Hans Manel (1)
DZS (2)
Ekonomska fakulteta (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Festival (6)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Trtnik (1)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
I. Bizjak (1)
I. Turk (1)
Institut Jožef Stefan (8)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (8)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (17)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Giontini (2)
J. Gointini (1)
J. Pirc (1)
J. Vojvoda (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Jožef Blaznik (5)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (20)
Kemijski inštitut (1)
Kinematografi (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
M. Kosič (1)
M. Mikelj (1)
M. Šikić Pogačar (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinski razgledi (6)
Mestna občina (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
N. Turk (1)
N. Zavrtanik (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (17)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
Nova revija (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Cotič (1)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
R. Klinc (1)
R. Pečenko (1)
Radio-Tednik (1)
Rokus Klett (3)
RTV (1)
S. Meža (1)
Salezijanski zavod (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (27)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (42)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (27)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
T. Eleršek (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Koler Povh (1)
T. Melik (1)
T. Pazlar (1)
T. Šturm (1)
Tiskarna sv. Cirila (15)
Tiskovna zadruga (16)
Trubarjev antikvariat (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
U. Bajc (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Lobenwein (1)
V. Stankovski (1)
V. Turk (1)
Volilna pisarna Danila Türka (1)
Založba ZRC (31)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (27)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (27)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Išči med rezultati (567)