Število rezultatov iskanja: 16195

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (43)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (54)
Annales. Series historia naturalis (5)
Annuario della civica scuola reale superiore all`Acquedotto - Trst (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (16)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (347)
Civica scuola reale autonoma - Trst (10)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavski list (Trst) (81)
Delo (Trst) (257)
Demokracija (687)
Dialogi (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (43)
Družinski prijatelj (Trst) (25)
Državna ljudska in meščanska deška šola (nemška) - Trst (1)
Dve domovini (7)
Edinost (Trst) (12887)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Flores (11)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Igra ustvarjalnosti (1)
Instrumentum (1)
Jadranski Slavjan (6)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (2)
Juri s pušo (17)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Kmetijske in rokodelske novice (32)
Knjižnica (5)
Kronika (Ljubljana) (19)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (55)
Ljudska in meščanska dekliška šola - Trst (1)
Ljudska šola (nemška) - Trst (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Loški razgledi (2)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (1)
Narodni delavec (Trst) (127)
Naš glas (Trst) (33)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (2)
Natura Sloveniae (1)
Novi akordi (25)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Partizan (2)
Planinski vestnik (4)
Pomorska trgovska akademija - Trst (2)
Poročilo deželnemu zboru (Trst) (3)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Ptujski list (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (9)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Realka (nemška) - Trst (11)
Slavistična revija (4)
Slovenka (4)
Slovenska država (77)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (9)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Soča (Trst) (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (30)
Stati inu obstati (2)
Škrat (Trst) (12)
Šolska kronika (2)
Štajerc (2)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (52)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Zgodovinski časopis (41)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Leto izida
1698 (1)
1796 (1)
1797 (1)
1809 (1)
1817 (1)
1830/1850 (1)
1846 (1)
1847 (2)
1848 (2)
1849 (2)
1850 (8)
1850/1857 (1)
1851 (1)
1853 (2)
1854 (2)
1856 (1)
1860 (3)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (18)
1870 (1)
1871 (1)
1873 (1)
1875 (2)
1876 (24)
1877 (23)
1878 (25)
1879 (24)
1880 (53)
1880/1881 (1)
1880-1918 (1)
1881 (53)
1881/1882 (1)
1882 (82)
1883 (107)
1883/1884 (1)
1884 (104)
1885 (109)
1886 (104)
1887 (105)
1887/1888 (1)
1888 (103)
1888/1889 (2)
1889 (102)
1890 (106)
1890/1891 (1)
1891 (104)
1891/1892 (1)
1892 (105)
1892/1893 (1)
1893 (103)
1893/1894 (1)
1893/1984 (1)
1894 (300)
1894/1895 (1)
1895 (300)
1895/1896 (2)
1896 (300)
1896/1897 (1)
1897 (299)
1897/1898 (1)
1898 (304)
1898/1899 (3)
1899 (305)
1899/1900 (9)
19?? (1)
1900 (300)
1900/1901 (3)
1901 (307)
1901/1902 (3)
1902 (303)
1902/1903 (3)
1903 (309)
1903/1904 (2)
1904 (391)
1904/1905 (1)
1904-1920 (1)
1905 (376)
1905/1906 (2)
1906 (439)
1906/1907 (2)
1907 (475)
1907/1908 (1)
1908 (542)
1908/1909 (1)
1909 (588)
1909/1910 (5)
1910 (560)
1910/1911 (9)
1911 (419)
1911/1912 (7)
1912 (376)
1912/1913 (6)
1913 (362)
1913/1914 (7)
1914 (409)
1914/1915 (1)
1915 (445)
1915/1916 (1)
1916 (373)
1916/1917 (2)
1917 (368)
1917/1918 (2)
1918 (360)
1919 (360)
1920 (444)
1921 (345)
1922 (381)
1923 (389)
1924 (370)
1925 (355)
1926 (340)
1927 (325)
1927-1928 (2)
1928 (224)
1929 (6)
1930 (3)
1933 (3)
1935 (1)
1938 (1)
1939 (2)
1945 (3)
1946 (4)
1947 (40)
1948 (56)
1949 (59)
1950 (61)
1951 (65)
1952 (61)
1953 (52)
1954 (56)
1955 (52)
1956 (55)
1957 (51)
1958 (31)
1959 (25)
1960 (26)
1961 (22)
1962 (26)
1963 (13)
1964 (8)
1965 (4)
1966 (6)
1967 (6)
1968 (4)
1969 (4)
1970 (4)
1971 (4)
1972 (4)
1973 (6)
1974 (3)
1975 (5)
1975-1976 (1)
1976 (3)
1976-1977 (2)
1977 (2)
1978 (3)
1979 (3)
1980 (12)
1981 (2)
1982 (6)
1983 (5)
1984 (6)
1985 (9)
1986 (4)
1987 (4)
1988 (3)
1989 (6)
1990 (8)
1991 (8)
1992 (13)
1993 (6)
1994 (15)
1994/1995 (1)
1995 (9)
1996 (11)
1997 (16)
1998 (11)
1999 (14)
2000 (14)
2001 (11)
2002 (11)
2003 (8)
2004 (11)
2005 (14)
2006 (13)
2007 (37)
2008 (45)
2009 (16)
2010 (52)
2011 (50)
2012 (42)
2013 (57)
2014 (48)
2015 (54)
2016 (48)
2017 (8)
2018 (10)
2019 (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (110)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (764)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (30)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (347)
Mestna knjižnica Ljubljana (148)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (14353)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (126)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (129)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (43)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (687)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (59)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (48)
Založnik
... stampe Gasparo Weis (1)
A. Jurše (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (43)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Beletrina (1)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (59)
Civica scuola reale autonoma in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore all' acquedotto in Trieste (5)
Civica scuola reale superiore all` acquedotto in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
Civica scuola reale superiore di Trieste (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (33)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (7)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Državna založba Slovenije (37)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Edinost (12)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Gašper H. Martelanc (17)
Geografski institut JNA (3)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Glasbena matica (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Institute for Ethnic Studies (6)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
International Institute for Archival Science (304)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Piano (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (52)
Josef Blasnik (1)
Jožef Blaznik (32)
K. k. allg. Volks- und Bürgerschule für Mädchen und des Fortbildungskurles in Triest (1)
K. k. allgem. Knaben- und Mädchenvolksschule in Triest (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Haupt- und Unter - Realschule in der Neustadt zu Triest (2)
K. k. Haupt- und Unter-Realschule in der Neustadt zu Triest (1)
K. k. Oberrealschule (2)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Oberrealschule (3)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (6)
K. k. Staats-Gymnasiums (2)
K. k. Staats-Oberrealschule (6)
K. k. Staatsvolks- und Bürgerschule für Knaben in Triest (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (5)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Karl Linhart (2)
Katolischen Volkschulen Triest´s (1)
Katoliško tiskovno društvo (43)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Konzorcij (608)
Konzorcij Edinosti (4)
L. Schwentner (25)
LDS (1)
Litera (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Narodna delavska organizacija (127)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna tiskarna (3)
Naše delo (2)
Nova obzorja (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
PDG (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pevsko društvo Kolo (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
s. n. (768)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (59)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slavjansko društvo (6)
Slov. plan. društvo (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian National Federation of Canada (77)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (59)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Štefan Godina (162)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (56)
Triglav film (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester v Trstu (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vinko Kermolj (81)
Vojnogeografski institut (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založništvo primorskega tiska (2)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (59)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (59)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza slovenskih kulturnih društev (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Pravice
Išči med rezultati (16195)