Število rezultatov iskanja: 281

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Dogovori (1)
Elektrotehniški vestnik (6)
Farmacevtski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (4)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (24)
Informacije MIDEM (25)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (2)
Jezik in slovstvo (5)
Journal of energy technology (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Les (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (3)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (1)
Planinski vestnik (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (9)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rak jajčnikov (1)
Rak materničnega telesa (1)
Raziskave in razprave (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (12)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenski čebelar (5)
Strojniški vestnik (3)
Šola raka dojk 2016 (1)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (11)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (1)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (4)
ZPS test (53)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (24)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (53)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (20)
Onkološki inštitut Ljubljana (18)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (12)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
A. Marjetič (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biteks (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (24)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Faculty of management (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
I. Kreft (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (10)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (1)
Kopo (1)
M. Čuk (1)
M. Meža (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (53)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Miška (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (15)
Pedagoška fakulteta (1)
Pia (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Society Informatika (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (25)
ŠKUC (1)
T. Ščuka (1)
TŠC (1)
Univerza (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (281)