Število rezultatov iskanja: 75

Založnik
Biotehniška fakulteta (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Hribar (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Fakulteta za družbene vede (18)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
G. Vidmar (1)
Geološki zavod (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Medicinski razgledi (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (17)
Statistični urad RS (1)
Statistično društvo Slovenije (2)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (75)