Število rezultatov iskanja: 3717

Časopisje in članki - oblika
Založnik
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (12)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institut 'Jožef Štefan' (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
P. Kuret (1)
Pedagoški inštitut (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3012)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (84)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Novi Gorici (8)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Založba ZRC (995)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (304)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (164)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (58)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (3717)