Število rezultatov iskanja: 115225

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (24)
Academica turistica (Spletna izd.) (26)
Acrocephalus (563)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (103)
Acta biologica Slovenica (96)
Acta carsologica (169)
Acta chimica slovenica (11)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (368)
Acta geographica Slovenica (97)
Acta historiae artis Slovenica (19)
Acta Histriae (76)
Acta hydrotechnica (10)
Acta medico-biotechnica (8)
Acta neophilologica (16)
Acta silvae et ligni (63)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (189)
Amfiteater (Ljubljana) (34)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Anali PAZU HD (2)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (1125)
Annales. Series historia naturalis (726)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (5)
Anthropological notebooks (298)
Anthropos (Ljubljana) (1439)
AR. Arhitektura, raziskave (62)
Arheološki vestnik (226)
Arhivi (1356)
Ars et humanitas (13)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (103)
Atlanti (3)
Azijske in afriške študije (1)
Bančni vestnik (1921) (2)
Better, worse, average (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (67)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (50)
Bojevnik (54)
Boljši, slabši, povprečni (2)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Celjski tednik (1955-1968) (697)
CEPS journal (13)
Časopis za kritiko znanosti (196)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (28)
De musica disserenda (38)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (388)
Delavci in delodajalci (3)
Delavec (110)
Delo in varnost (276)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (71)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (15)
Dialogi (49)
Didakta (18)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (31)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (91)
Državni svet (12)
Državni upokojenec (50)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (91)
E-bilten Parade učenja (5)
Ecce organvm (12)
Economic and business review (23)
Economic issues (12)
Edinost in dialog (5)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomski izzivi (11)
Ekonomsko ogledalo (122)
Elektrotehniški vestnik (511)
Endoskopska revija (9)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Erjavecia (3)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (144)
Farmacevtski vestnik (15)
Farmakon (Ljubljana) (19)
Filozofski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (111)
Folia biologica et geologica (58)
Gea (Ljubljana) (42)
Geodetski vestnik (821)
Geografski obzornik (283)
Geografski vestnik (894)
Geografski zbornik (34)
Geographica Slovenica (17)
Geologija (632)
Glas podzemlja (3)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (210)
GM. Glasbena mladina (197)
Gorenjski glas (8)
Gospodarska gibanja (80)
Gozdarski vestnik (615)
Gradbeni vestnik (421)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Grlica (104)
Hacquetia (50)
Hladnikia (Ljubljana) (252)
Hmeljar (Žalec) (955)
Hmeljarski bilten (147)
IB revija (Ljubljana) (276)
Igra ustvarjalnosti (3)
Illiesia (197)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (9)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (9)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (6)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (8)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (30)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Instrumentum (7)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (22)
Javnost (Ljubljana) (27)
Jezik in slovstvo (3549)
Jezikoslovni zapiski (29)
Jugoslovan (1918) (3)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (1)
Kakovostna starost (59)
Kamničan (1905) (82)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1935) (2)
Kamničan (1939) (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kino (Ljubljana) (1)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (18)
Kmetovalec (1296)
Knjižnica (2496)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (6)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Kronika (Ljubljana) (2211)
Kronika slovenskih mest (9)
Kurent (45)
Kurent (1918) (1)
Kurir (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Zeitung (22182)
Learning parade e-bulletin (5)
Les (Ljubljana) (476)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo Centra za varnejši internet (3)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (4)
Letno poročilo KPK (12)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Lex localis (5)
Lexonomica (20)
Linguistica (Ljubljana) (15)
Lipa (Den Haag) (2)
Literatura (Ljubljana) (9)
Livarski vestnik (16)
Ljubljanski zvon (24)
Ljudska pravica (65)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (37)
Male novice (130)
Management (19)
Management (Spletna izd.) (11)
Managing global transitions (33)
Marburger Zeitung (3)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Maska (Ljubljana) (3)
Materiali in tehnologije (11)
Medicine, law & society (1)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (8)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (4)
Monitor ISH (44)
Morski vovk (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Murska straža (268)
Muzikološki zbornik (39)
Na straži (1)
Narodna sloga (23)
Naš stik (158)
Naša komuna - delegatska priloga (11)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (49)
Naša skupnost (Grosuplje) (35)
Naša skupnost (Jugoslavija) (14)
Naša skupnost (Ljubljana) (50)
Naša sodobnost (2253)
Naše delo (Ptuj) (13)
Naše gospodarstvo (111)
National statistics in Slovenia. Annual report (1)
Natura Sloveniae (238)
Nerazvrščeno - članki (3)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Nova crainska pratica (60)
Nova delavska enotnost (76)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi tednik (1073)
Novi tednik NT in RC (728)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Ob Soči (2)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (6)
Občinska uprava (21)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (113)
Obzornik zdravstvene nege (740)
Okno (Ljubljana) (40)
Onkologija (Ljubljana) (31)
Organizacija (Kranj) (67)
Organizacija znanja (26)
Otrok in knjiga (40)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pavliha (11)
Pedagoška obzorja (8)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pika na si (4)
plakati (2)
Planinski vestnik (3551)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (56)
Podjetje in delo (331)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pohorska politika (4)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (106)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o razvoju (15)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Pravni letopis (25)
Pravnik (182)
Pregled aktivnosti Arnesa (3)
Presek (483)
Prikazi in analize (15)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (38)
Primorske novice (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (126)
Projektna mreža Slovenije (177)
Proteus (59)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (854)
Ptujski list (160)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (7)
Rak v Sloveniji (22)
Raketa (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (18)
Razpotja (56)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (102)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (1)
Rdeči prapor (1923) (7)
Regije v številkah (2)
Regions in figures (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (368)
Research bulletin (1)
Research in social change (1)
Revija SRP (Online) (29)
Revija za ekonomske in poslovne vede (15)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Revija za geografijo (54)
Revija za javna naročila in javne finance (18)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (434)
RIKOSS (66)
RMZ-materials and geoenvironment (62)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Sanitarno inženirstvo (1)
SAŠ novice (6)
Savinjski vestnik (211)
Scopolia (74)
Scopolia. Supplementum (160)
Sejni zapisi Državnega zbora (293)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1413)
Slovenian economic mirror (115)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenija (1932-1941) (523)
Slovenija v številkah (11)
Slovenka (1004)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska žena (1)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski čebelar (2128)
Slovenski etnograf (359)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (68)
Slovenski hmeljar (606)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski poročevalec (6)
Slovenski pravnik (3242)
Slovensko domobranstvo (18)
Slovenščina 2.0 (5)
Social overview (3)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (15)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (103)
Sodobna pedagogika (543)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (9882)
Sršeni (2)
Stati inu obstati (10)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistične informacije. 12. Socialna varnost (14)
Statistične informacije. 13. Kriminaliteta (4)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 18. Energetika (7)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (14)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistične informacije. 6. Volitve (1)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo SR Slovenije (25)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (4)
Statopis (Slov. spletna izd.) (4)
Strojniški vestnik (1420)
Studia mythologica Slavica (33)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (427)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (4181)
Škrat (2)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (71)
Šolsko polje (23)
Šport (Ljubljana) (95)
Štajerc (711)
Štajerski tednik (8)
Štajerski tednik (Ptuj) (557)
Študijski vodnik (2)
Tedenske slike (1914) (198)
Tednik plus (1)
Tekstilec (8)
Teorija in praksa (576)
The voice of Slovenia (155)
Tim (Ljubljana) (75)
Traditiones (Ljubljana) (212)
Trdoživ (13)
Triglav (1865) (392)
Trobla (Velike Lašče) (1)
TV okno (60)
TVU novičke (29)
Učiteljski tovariš (66)
Uporabna informatika (Ljubljana) (20)
Uprava (Ljubljana) (66)
Uradno glasilo slovenskih občin (146)
Urbani izziv (396)
Urbani izziv. Posebna izdaja (152)
Vakuumist (533)
Varstvo narave (158)
Vedež (1848) (134)
Ventil (Ljubljana) (31)
Verba hispanica (2)
Vesna (1892) (34)
Vestnik (8)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (20)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (24)
Vojaška zgodovina (2)
Vojaški strokovni list (1)
Vzgoja (Ljubljana) (451)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Za srce (Ljubljana) (69)
Zavarovalniški horizonti (4)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zbor občanov (23)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (103)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (51)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (6)
Zdravniški vestnik (172)
Zdravstveno varstvo (472)
Zgodovinski časopis (1620)
Zlata jesen (1)
Zora (1872) (150)
ZPMS novičke (41)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Ženski svet (43)
Leto izida
???? (2)
09.2006/10.2008 (1)
1548 (1)
1550 (1)
1555 (1)
1561 (1)
1562 (1)
1577 (1)
1584 (1)
1590/1600 (1)
1595 (2)
1625/1675 (1)
1635 (1)
1660/1670 (1)
1678 (1)
1680/1685 (1)
1689 (1)
1695 (1)
17.09.2015 (1)
17?? (1)
1700/1800 (1)
1711 (1)
1711-1712 (1)
1714/1730 (1)
1727 (1)
1736 (1)
1739-1577 (1)
1742 (2)
1744 (1)
1755 (1)
1758-1761 (2)
1760 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (3)
1778 (1)
1779 (1)
1780 (3)
1780-1782 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (54)
1785 (53)
1786 (51)
1787 (50)
1787/1798 (1)
1788 (52)
1788-1791 (1)
1789 (52)
1789/1791 (1)
1790 (78)
1791 (100)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (2)
1795 (2)
1796 (1)
1796-1803 (1)
1797 (2)
1798 (2)
1799 (111)
1800 (109)
1801 (105)
1802 (1)
1803 (12)
1804 (47)
1805 (45)
1806 (1)
1806/1817 (1)
1807 (2)
1807/1814 (2)
1808 (3)
1809 (5)
1810 (5)
1811 (1)
1812 (2)
1813 (20)
1814 (111)
1815 (156)
1816 (156)
1817 (160)
1818 (154)
1819 (155)
1819? (2)
1820 (156)
1821 (152)
1822 (156)
1823 (157)
1824 (157)
1825 (156)
1826 (157)
1827 (156)
1828 (158)
1829 (157)
1830 (156)
1831 (158)
1832 (157)
1833 (158)
1833-1834 (1)
1834 (156)
1835 (158)
1836 (158)
1837 (55)
1838 (157)
1838/1839 (104)
1839 (160)
1839/1840 (104)
1840 (159)
1840/1841 (105)
1841 (156)
1841/1842 (104)
1842 (160)
1842/1843 (104)
1843 (157)
1844 (266)
1845 (158)
1846 (285)
1847 (118)
1848 (356)
1849 (430)
1850 (384)
1850/1860 (1)
1851 (318)
1852 (323)
1852-1854 (1)
1853 (293)
1854 (312)
1855 (309)
1856 (311)
1857 (360)
1858 (330)
1858- (1)
1859 (328)
1860 (374)
1861 (391)
1862 (371)
1863 (374)
1863-1864 (1)
1864 (374)
1865 (468)
1866 (367)
1867 (326)
1868 (359)
1869 (404)
1869-1870 (1)
1870 (382)
1871 (243)
1872 (326)
1873 (332)
1874 (325)
1874-1876 (1)
1875 (325)
1876 (324)
1877 (325)
1878 (308)
1879 (301)
1880 (300)
1880-1918 (4)
1881 (420)
1882 (439)
1883 (302)
1884 (319)
1885 (327)
1886 (325)
1887 (322)
1888 (425)
1889 (433)
1890 (424)
1891 (409)
1892 (433)
1892-1896 (1)
1893 (436)
1894 (434)
1895 (424)
1896 (421)
1897 (692)
1898 (664)
1899 (676)
19-- (2)
19?? (18)
1900 (499)
1900/1920 (1)
1901 (317)
1901-1902 (1)
1902 (263)
1903 (141)
1904 (151)
1904/1915 (1)
1905 (323)
1906 (161)
1907 (175)
1907/1908 (1)
1908 (174)
1908-1907 (1)
1909 (176)
1909-1911 (1)
1910 (376)
1911 (494)
1912 (498)
1912/1913 (1)
1913 (524)
1914 (554)
1915 (483)
1916 (469)
1917 (451)
1918 (359)
1918-1925 (1)
1919 (214)
192? (1)
1920 (202)
1920/1925 (1)
1920/1930 (2)
1920/1940 (4)
1920-1930 (1)
1920-1940 (1)
1921 (192)
1922 (209)
1923 (229)
1924 (253)
1925 (264)
1926 (163)
1926/1927 (1)
1926-1927 (7)
1927 (168)
1928 (172)
1928-1941 (1)
1929 (153)
1929/1930 (1)
1929/1934 (1)
1930 (169)
1930/1931 (1)
1930-1931 (9)
1931 (214)
1932 (217)
1933 (234)
1934 (225)
1935 (221)
1936 (210)
1936/1937 (1)
1936-1939 (1)
1937 (205)
1937/1938 (1)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1938 (221)
1939 (268)
1939/1940 (1)
1939-1945 (3)
194? (29)
1940 (264)
1940/1941 (1)
1940/1945 (1)
1941 (108)
1942 (121)
1943 (120)
1943-1945 (2)
1944 (139)
1945 (38)
1945/1949 (1)
1945-1995 (35)
1946 (260)
1947 (211)
1948 (330)
1948/1949 (2)
1949 (400)
195? (9)
1950 (361)
1950/1967 (1)
1950-1951 (20)
1950-1980 (3)
1950-1990 (2)
1951 (293)
1951/1952 (4)
1951? (1)
1951-1995 (1)
1952 (340)
1952/1953 (1)
1953 (321)
1953/1954 (11)
1953-1954 (16)
1954 (290)
1954/1956 (1)
1955 (344)
1955/1956 (85)
1956 (401)
1956/1956 (1)
1956/1957 (19)
1957 (571)
1957/1958 (15)
1958 (573)
1958/1959 (15)
1959 (710)
1959/1960 (12)
196? (3)
1960 (718)
1960/1961 (19)
1960-1990 (5)
1960-1995 (2)
1961 (670)
1961/1962 (19)
1961-1962 (1)
1962 (706)
1962/1963 (16)
1963 (616)
1963/1964 (12)
1963-1964 (33)
1964 (626)
1964/1965 (5)
1964-1965 (1)
1965 (687)
1965/1966 (2)
1965-1966 (15)
1966 (633)
1967 (613)
1968 (624)
1968/1969 (5)
1968-1969 (9)
1969 (604)
1969/1970 (7)
197? (2)
1970 (599)
1970/1971 (9)
1970-1971 (6)
1970-1990 (1)
1971 (617)
1971/1972 (6)
1972 (642)
1972/1973 (10)
1972-1973 (7)
1973 (659)
1973/1974 (8)
1974 (644)
1974/1975 (12)
1974-1975 (4)
1975 (647)
1975/1976 (12)
1976 (647)
1976/1977 (12)
1977 (678)
1977/1978 (27)
1978 (663)
1978/1979 (14)
1978-2006 (1)
1979 (597)
1979/1980 (15)
1980 (677)
1980/1981 (8)
1980/1982 (1)
1980-1982 (12)
1981 (594)
1981/1982 (6)
1982 (540)
1982/1983 (7)
1982-1983 (1)
1983 (527)
1983/1984 (7)
1983/1987 (1)
1983-1987 (8)
1984 (547)
1984/1985 (8)
1985 (598)
1985/1986 (21)
1986 (611)
1986/1987 (14)
1987 (633)
1987/1988 (15)
1987-2002 (1)
1988 (751)
1988/1989 (17)
1988/1990 (1)
1988-1990 (13)
1989 (1213)
1989/1990 (26)
1990 (1172)
1990/1991 (13)
1991 (1049)
1991/1992 (18)
1991-1991 (1)
1992 (1339)
1992/1993 (14)
1992-1999 (1)
1993 (1250)
1993/1994 (14)
1994 (1245)
1994/1995 (13)
1994-1995 (1)
1995 (1195)
1995/1996 (13)
1995-1996 (3)
1996 (1167)
1996/1997 (6)
1997 (1201)
1997/1998 (6)
1998 (1129)
1998/1999 (6)
1998-1997 (1)
1999 (1320)
1999/2000 (8)
2000 (1391)
2000/2001 (6)
2001 (1445)
2001/2002 (5)
2002 (1599)
2003 (1600)
2003- (1)
2003/2004 (1)
2004 (1915)
2005 (1928)
2005- (1)
2005-9999 (1)
2006 (2111)
2007 (1756)
2007/2008 (1)
2008 (2564)
2008-2009 (29)
2009 (2269)
2009/2010 (1)
2010 (2399)
2010/2011 (1)
2010-2009 (1)
2011 (2530)
2011/2012 (2)
2011-2009 (1)
2012 (2617)
2012/2013 (3)
2012-2013 (5)
2013 (2599)
2013/2014 (8)
2013-2012 (1)
2014 (2954)
2014/2015 (6)
2014-2013 (1)
2015 (2570)
2015/2016 (3)
2016 (2274)
2017 (1743)
2018 (443)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (32)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (10)
Andragoški center Republike Slovenije (246)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhiv Republike Slovenije (19)
Arhivsko društvo Slovenije (1356)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2223)
Banka Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (265)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Čebelarska zveza Slovenije (1621)
DELO, d.d. (126)
Didakta (18)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (299)
Društvo arhitektov Ljubljana (23)
Društvo biologov Slovenije (96)
Društvo humanistov Goriške (56)
Društvo Jarina Bohinj (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (397)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (616)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (40)
Društvo psihologov Slovenije (854)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (67)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (69)
Društvo za marketing Slovenije (189)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (990)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (13)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (533)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Državni svet Republike Slovenije (12)
Državni zbor Republike Slovenije (293)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (80)
Elektrotehniška zveza Slovenije (511)
ELES, d.o.o. (158)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (27)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (19)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (15)
Geološki zavod Slovenije (575)
Goldsmiths, University of London (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (6)
Göteborgs universitet (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (63)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (13)
Informacijski pooblaščenec (4)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (44)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (59)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (274)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (13)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (170)
Inštitut za narodnostna vprašanja (105)
Inštitut za novejšo zgodovino (126)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (25)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (487)
IUS SOFTWARE d.o.o. (516)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (26)
Knjižnica Ivana Potrča (1472)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Litija (4)
Knjižnica Logatec (5)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (15)
Knjižnica Velenje (2)
Komisija za preprečevanje korupcije (12)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9881)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (42)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Matična knjižnica Kamnik (87)
Medijski partner d.o.o. (189)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (264)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (3)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (8)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (42)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (13)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (38)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (59693)
Narodni muzej Slovenije (1)
Občina Tržič (1)
Občina Velike Lašče (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (81)
Osrednja knjižnica Celje (3688)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (8)
Pedagoška obzorja (8)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (3012)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (48)
Prirodoslovni muzej Slovenije (686)
Prirodoslovno društvo Slovenije (59)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Quark, d.o.o. (4)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (556)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Revija SRP (29)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (18)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (13)
Slavistično društvo Slovenije (1464)
Slovenian Media House (1)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (58)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (93)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (34)
Slovenski šolski muzej (71)
Slovensko društvo Informatika (29)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (23)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (32)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (13)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (13)
Slovensko etnološko društvo (210)
Slovensko farmacevtsko društvo (34)
Slovensko filozofsko društvo (373)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko odonatološko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (91)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (51)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (4)
Slovensko zdravniško društvo (172)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (9)
Slovensko združenje za projektni management (177)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1995)
Statistično društvo Slovenije (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Svet ZSSS (76)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (26)
Študentska založba (165)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
UniCredit banka Slovenija (8)
University of Primorska Press (26)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (66)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (79)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (254)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (65)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (240)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (75)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1454)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (98)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (66)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (490)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (104)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (70)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (75)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (111)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (67)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (56)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (21)
Univerzitetna knjižnica Maribor (181)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (368)
Uprava RS za jedrsko varnost (25)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (643)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (548)
Večer (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (158)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (23)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (276)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (62)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (67)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (762)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (111)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Združenje za esperanto Slovenije (31)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zedinjena Slovenija (611)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (28)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1851)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
ZRC SAZU (767)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (51)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (19)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (672)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (421)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (543)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (66)
Zveza geodetov Slovenije (821)
Zveza geografov Slovenije (1160)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (615)
Zveza lesarjev Slovenije (476)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (41)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (313)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2386)
Založnik
(23)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. Baš (1)
A. Buturović (1)
A. Dekleva (1)
A. Ficko (1)
A. Gigov (1)
A. Jovanović (1)
A. Kansky (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kornhauser (1)
A. Krbavčič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Lah (1)
A. Lukanc (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Makra (1)
A. Martinčič (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Ocvirk (1)
A. Ogorelec (1)
A. Ortelius (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Paulin (1)
A. Pediček (1)
A. Perdih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Rasberger (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Sajovic (1)
A. Sore (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šmalc (1)
A. Todorović (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorn (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (2)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (8)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (24)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (8)
Agencija RS za okolje (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (32)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (10)
Akademsko društvo Slovenija (1)
Alfred Brežnik AM (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (4)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (2)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Alpina (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (3)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (2)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Andragoški center Republike Slovenije (28)
Andragoški center Slovenije (285)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Ant. Slatnar (1)
Anton Janežič (162)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhej (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (16)
Arhiv SRS (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1356)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Arnes (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Atletska zveza Slovenije (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Avtotehna (1)
B. Belec (1)
B. Brzin (1)
B. Cigoj (1)
B. Čerček (1)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec (1)
B. Filej (1)
B. Flajšman (2)
B. Fučić (1)
B. Gorenc (1)
B. Grafenauer (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kuhar (1)
B. Logar (1)
B. Majer (1)
B. Orel (1)
B. Paternu (1)
B. Peršič (1)
B. Pipan (1)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Povh (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Stanovnik (1)
B. Volavšek (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Banka Slovenije (38)
Beletrina (11)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (8)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (105)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (78)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (77)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (2)
Blanke (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (3)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (252)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (3)
Bralno društvo Slovenije (2)
Brat Frančišek (1)
Braumüller (2)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Klofutar (1)
C. Mastnak (1)
C. Rabitsch (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (4)
Cankarjev dom (2)
Cankarjeva založba (7)
Carl Reichert (1)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
Cecilijino društvo (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (10)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za poklicno izobraževanje (12)
Center vojaških šol (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (3)
Centralni higienski zavod (22)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1851)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Chrio (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (6)
Ciril Böhm (2)
Columbia (6)
Columbia broadcasting system (24)
Columbia Graphophone (1)
Columbia graphophone co. (5)
Columbia graphophone company (6)
Columbia phonograph co. (2)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (2)
Covirias (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (7)
Č. Lucu (1)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (17)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. A. Jurišić (1)
D. Blatnik (1)
D. Cvetko (1)
D. Davidov (1)
D. Dolar (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Hribar (1)
D. Jamnik (1)
D. Jelić (1)
D. Jeremić (1)
D. Josipović (1)
D. Karba (1)
D. Kerin (1)
D. Kolar (1)
D. Kotnik (1)
D. Kozak (1)
D. Krajčič (1)
D. Kuščer (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Meze (1)
D. Ocepek (1)
D. Pirjavec (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Radinja (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Šarac (1)
D. Tovornik (1)
D. Turnšek (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Zavodnik (1)
Dashöfer (8)
Delavska enotnost (1)
Delniška tiskarna (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Delo (1068)
Delo [etc.] (60)
Demokratska stranka (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (2)
Desus (1)
DeSUS (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Didakta (22)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (7)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (4)
DigitPen (3)
Dj. Kalčov (2)
dLib (1)
dLib distributer (9)
DMFA - založništvo (10)
Doba Epis (6)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Dopisna delavska univerza (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Dragotin Mohar (198)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo antropologov Slovenije (298)
Društvo arhitektov (24)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (96)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov Maribor (111)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (101)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (32)
Društvo humanistov Goriške (56)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo Jarina Bohinj (12)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (451)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo livarjev Slovenije (17)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (603)
Društvo mladih geografov Slovenije (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (41)
Društvo Pravnik (3244)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo psihologov Slovenije (2293)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (69)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za kulturno sodelovanje Slovenije z ZSSR (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (567)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (430)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (23)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (533)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (2)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (451)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (50)
Drž. Za. Slovenije (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (13445)
Državni izpitni center (1)
Državni svet Republike Slovenije (7)
Državni zbor Republike Slovenije (303)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
durch Hans Mannel (1)
Dušan Kumer (1)
DZS (5)
E. Cevc (1)
E. Cilenšek (1)
E. Dornik (1)
E. Habič (1)
E. Kansky (1)
E. Mihevc (1)
E. Pirkmajer (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
Edison Bell Penkala (1)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (5)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (7)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (27)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (111)
Ekonomski institut Pravne fakultete (80)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (111)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektra (2)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (452)
Elektroton (16)
ELES (158)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (3)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (8)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (3)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (9)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (483)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (26)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
F. Bamberg (1)
F. Bernik (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. Dular (1)
F. Erjavec (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. K. Kos (1)
F. Križanič (1)
F. Kuhelj (1)
F. Novak (1)
F. Osole (1)
F. Pediček (1)
F. Planinc (1)
F. Rakuša (1)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Zadravec (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (33)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za arhitekturo (65)
Fakulteta za družbene vede (114)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (38)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (14)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (43)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (103)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (525)
Fakulteta za strojništvo (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (31)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za uporabne družbene študije (18)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravo (72)
Fakulteta za varnostne vede (1)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (55)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (32)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Slovenija (48)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
Fototistk-Slovenija (1)
Fran Kulovec (392)
France Svetek (110)
Friedrich Reichardt (1)
G. Južnič (1)
G. Kernel (1)
G. Modrijan (1)
G. Orlov (1)
G. Pustovrh (1)
G. Tomažič (1)
G. Vlatković (1)
Gasilska zveza Slovenije (1)
Gasilsko društvo (2)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
Gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Genija (3)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (5)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski institut JNA (30)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geološki zavod (526)
Geološki zavod Slovenije (85)
Geološki zavod, Ljubljana (55)
Gerold (1)
Gibanje za Slovenijo (1)
Glasbena matica (10)
Glasbena Matica (4)
Glasbena mladina Slovenije (199)
Glasbena šola (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Goga (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (4)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Gorenjski muzej (4)
Gorenjski tisk (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (10)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarski vestnik (330)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (76)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (63)
GP Tehnika (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
Građevinska knjiga (1)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Gramofon A. Rasberger (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (7)
GS1 Slovenija (2)
Güssing Energy Technologies (3)
GV (1)
GV Revije (3)
H. Dermol Hvala (1)
H. Rebolj (5)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
Hinko Sax (81)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
His master´s voice (2)
Historical Association of Slovenia (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (606)
Hmeljarsko združenje Slovenije (599)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
I. Danckerts (1)
I. Delač (1)
I. Giontini (1)
I. Jazbec (1)
I. Josifovski (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Komelj (1)
I. Kregar (1)
I. Kristan (1)
I. Lavrač (1)
I. Lenart (1)
I. Mikl (1)
I. Munda (1)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Raišp (1)
I. Sedej (1)
I. Toličič (1)
I. Turk (1)
I. Voje (1)
I. Vrišer (1)
I. Zupančič (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (22183)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
IMAD (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (4)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Informacijski pooblaščenec (4)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (3)
Institut "Jožef Stefan" (10)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (288)
Institut 'Jožef Stefan' (114)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (48)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (4)
Institute for Slovene Emigration Research (78)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (4)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (112)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (44)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (5)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (59)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (7)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (348)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (16)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (13)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (330)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (34)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (17)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (89)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (200)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (42)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (33)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (13)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (170)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (37)
Inštitut za metalne konstrukcije (2)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (127)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (148)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (25)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (2)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (63)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (29)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (91)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (3)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (534)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (3)
Inženirska zbornica Slovenije (5)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IPSOS (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
Iršić (1)
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (2)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (3)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (3)
Ivan Zorec (523)
Ivan Železnikar (2)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
IZUM (7)
J. B. Mayr (1)
J. Babnik (1)
J. Blasnik (1018)
J. Bole (1)
J. Ciperle (1)
J. Colnarič (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Fettich (1)
J. Fridl (1)
J. Furlan (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (1)
J. Gostiša (1)
J. Jan (1)
J. Jenko (1)
J. Jeras (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jogan (1)
J. Jurančič (1)
J. Keber (1)
J. Kos (1)
J. Kristan (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lojk (1)
J. Mallner (1)
J. Marsel (1)
J. Matjašič (1)
J. Mehle (1)
J. Mohorič (1)
J. Muster (1)
J. Oražem (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pahor (1)
J. Pečar (1)
J. Pelikan (1)
J. Perkavac (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Režek (1)
J. Rigler (1)
J. Rotar (1)
J. Sagadin (1)
J. Schöndorfer (1)
J. Senegačnik (1)
J. Sivec (1)
J. Slivnik (1)
J. Stanonik (1)
J. Sušin (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Titl (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Vengust (1)
J. Virant (1)
J. Vodopivec (1)
J. Zajc-Satler (1)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (66)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jadran (2)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Janko M. Pajk (150)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (4)
Javni zavod za kulturo (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (5)
Johanna Kraffta dediči (1)
Jos. Fr. Kaiser (1)
Jos. Millitz (1)
Josip Pavšek (50)
Jožef Blaznik (203)
Jožef Stefan Institute (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska matica (3)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoton (2)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (1)
K. Bitenc (1)
K. Gantar (1)
K. Južnič (1)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Kos (1)
K. Rozman (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Tarman (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (4)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (10)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K. Vrabec (1)
kamnotis pri Egerji (1)
Karl Linhart (711)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (155)
Kemijski inštitut (129)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Kmečka knjiga (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1296)
Kmetijska založba (2)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (118)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kobariški muzej (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (5)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (12)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Komunist (1686)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij (367)
Konzorcij Edinosti (1002)
Konzorcij Jutra (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Konzorcij Ženski svet (43)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Kovaška industrija Unior (1)
Krajec (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kraljevska banska uprava (1)
Kulturna skupnost Slovenije (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kuratorij Ornitološkega observatorija (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Čepon (1)
L. Jovančić (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Menaše (1)
L. Potočnik (1)
L. Premru (1)
L. Puš (1)
L. Schwentner (1)
L. Strauch (1)
L. Šmuc (2)
L. Šturm (1)
L. Zorman (1)
L. Žlebnik (1)
L. Županović (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
Landes-Museum (1)
LDS (9)
Le Rouge (2)
Leila (2)
Lek farmacevtska družba d.d. (6)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Leon (1)
Leonova družba (3)
Liberalna demokracija Slovenije (3)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (6)
Litera (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (5)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana (1)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanska banka, Podružnica (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska banka, Temeljna banka Velenje (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (3)
Lloyd (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Lovska zveza Slovenije (4)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
Luka (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Adamič (1)
M. Antonijević (1)
M. Avčin (1)
M. Ažnik (1)
M. Bešter (1)
M. Betetto (1)
M. Brodar (1)
M. Brzin (1)
M. Čeh (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čuk (1)
M. D. Popović (1)
M. Damaška (1)
M. Dolenc (1)
M. Drovenik (1)
M. Dular (1)
M. Eržen (1)
M. Frisch (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Gogala (1)
M. Gregorič (1)
M. Grošelj (1)
M. Hreščak (1)
M. Hrovat (1)
M. Janc (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jeršič (1)
M. Jurak (1)
M. Kališnik (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (3)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Kralj (1)
M. Kranjec (65)
M. Krasnići (1)
M. Kregar (1)
M. Kusna (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Likar (1)
M. Makarovič (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Mozetič (1)
M. Munda (1)
M. Muršič (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Najžer (1)
M. Nikolić (2)
M. Omerzu (1)
M. Pahor (1)
M. Pak (1)
M. Pavlič (1)
M. Perušek (1)
M. Petrič (1)
M. Pirš (1)
M. Piskernik (1)
M. Piškur (1)
M. Plavšak (1)
M. Pleničar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Ribarič (1)
M. S. Karaman (1)
M. Skubic (1)
M. Skudnik (1)
M. Šifrer (1)
M. Škerjanec (1)
M. Štrukelj (1)
M. Švabić (1)
M. Turnšek (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Vardjan (1)
M. Verbič (1)
M. Vojvoda (1)
M. Žagar (1)
M. Žavbi (1)
M. Željeznov (1)
M.Pintar (1)
Magdič (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (2)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlag u. Druckerei (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (3)
Mariborska knjižnica (40)
Mariborska tiskarna (1)
Marica Šega (1)
Marketing magazin (189)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (7)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinski razgledi (15)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (15)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (6)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (3)
Mestna galerija (3)
Mestna občina (9)
Mestni gradbeni urad (1)
Mestno društvo gluhih (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (2)
Milan Schara (1)
Militärgeographisches Institut (6)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (31)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (13)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (6)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za zdravje (2)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (7)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (5)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mirovni inštitut (9)
Mississipi College, Dept. of Biology (197)
mit Egerschen Schriften (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (58)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna galerija (1)
Moderna organizacija (67)
Modrijan (3)
MOOF (1)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Moser (1)
Movit NA Mladina (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Multima (1)
Musealverein für Krain (4)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej ljudske revolucije Slovenije (1)
Muzej revolucije (2)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (38)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (26)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (38)
N. Bogataj (1)
N. Klemenc (1)
N. Kobilarov (1)
N. L. Diklić (1)
N. Marolt (1)
N. Mešiček (1)
N. Ogris (1)
N. Šumi (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (62)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (32)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naglas (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (4)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (62)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna čitalnica (1)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (21)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna Tiskarna (2)
Narodni muzej (2)
Narodni muzej Slovenije (5)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (4)
Naš glas (1)
Naše delo (13)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Public Health (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnęl Leopold Eger (1)
Naučno delo (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (2)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Notarska zbornica Slovenije (49)
Nova obzorja (4)
Nova revija (2)
Nova strokovna založba (1)
Novi tednik (728)
NUK (4)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
O. Petrovič (1)
Občina (7)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Občina Velike Lašče (1)
Občinska konferenca ZSMS (3)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Center (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski svet (1)
Obzorja (82)
Odbor za propagando IX. olimpijade v Sloveniji (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (388)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
Oficirska šola pri Glavnem štabu Slovenije (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (23)
OK SZDL Ljubljana Center (31)
Okaši (1)
Okrajni odbor SZDL (697)
Okrožni odbor OF (138)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (35)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (38)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (22)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (28)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Orfeum (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
P. Bohinc (1)
P. Č. Vasić (1)
P. Habič (1)
P. Južnič (1)
P. Kuret (1)
P. Lamovec (1)
P. Luković (1)
P. Marc (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Petru (1)
P. Schauer (1)
P. Sicherl (1)
P. Štrukelj (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Weiss (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Parlophon (1)
Partizanska tiskarna (3)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Peace Institute (1)
Pedagoška fakulteta (66)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (8)
Pedagoški inštitut (33)
Peko (1)
per Adamu Reichard (3)
per R. et I. Ottens (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Petrol (1)
PGD (2)
Pihalni orkester (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska zveza Slovenije (3550)
Planinsko društvo Slovenije (1)
Plavalni klub Celulozar (1)
Pokrajinski arhiv (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pozitivna Slovenija (2)
Pravna fakulteta (31)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Pravna praksa (3)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (431)
Prirodoslovno društvo Slovenije (59)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prosvetna Zveza (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (9)
PTT Slovenije (1)
Putnik (1)
Quark d.o.o. (4)
R. Blinc (1)
R. Bordon (1)
R. Garevski (1)
R. Jamnik (1)
R. Kladnik (1)
R. Pavlin (1)
R. Pavlovec (1)
R. Rakovec (1)
R. Robek (1)
R. Šeber (3)
R. Šiling (1)
Radio-Tednik (558)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
RCA Victor (9)
Rdeči križ Slovenije (13)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (1)
Renata Šribar (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Republiška geodetska uprava (1)
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (1)
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (1)
Revija Rikoss (1)
Revija SRP (31)
Ribiška zveza Slovenije (1)
RIC (1)
RK SZDL Slovenije (3)
RK ZSMS (2)
RO RKS (3)
Rokus Klett (9)
Romsko društvo Anglunipe (4)
Rozalija Eger (134)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, ZKP (6)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
Ruslica (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Baraga (1)
S. Bonča (1)
S. Buser (1)
S. Cajnkar (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Lapanje (1)
s. n. (511)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. Oman (1)
S. Pahor (1)
S. Petan (1)
S. R. Zaki (1)
S. Schaup (1)
S. Svetina (1)
S. Šikovec (1)
S. Trdina (1)
S. Vrišer (1)
S. Zwitter (1)
S. Žakelj (1)
s.n. (3062)
S.n. (211)
Salesalute Slovenija (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (2)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
samozal. (6)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. D. Žunkovič (2)
samozal. F. Stele (5)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozaložba (14)
Sanje (8)
Saturnus (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
Savezni zavod za statistiku (1)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Savinjske novice (1)
Schubart in Trieste (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1851)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Selbstverl. (4)
Selbstverlag (2)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SIB (2)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (50)
skusi Georga Gruppenbacha (2)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (4968)
Slov. plan. društvo (1)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene Welding Society (5)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian media house (155)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (7)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian National Council of Victoria (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenija (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (44)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (769)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska demokratska stranka (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (9)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska ljudska stranka (3)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (4)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenska Straža (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Slovenski etnografski muzej (197)
Slovenski knjižni zavod (3)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski poročevalec (6)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (72)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (4)
Slovensko društvo Informatika (29)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (23)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (368)
Slovensko etnološko društvo (211)
Slovensko farmacevtsko društvo (34)
Slovensko filozofsko društvo (1439)
Slovensko geološko društvo (575)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (55)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (3)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (93)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (51)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zavarovalniško združenje (4)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (188)
Slovensko Združenje za projektni management (177)
Slovensko združenje za urgentno medicino (2)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
SLS (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
Smučarska zveza Slovenije (2)
SO (35)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (14)
Socialistična zveza Slovenije (1)
Socialni demokrati (1)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (1851)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Solidarnost (1)
Sophia (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošna bolnišnica Celje (2)
Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda za Slovenijo (14)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Srednja glasbena in baletna šola (1)
Srpska književna zadruga (1)
SSS (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (36)
Statistični urad Republike Slovenije (1720)
Statistični urad RS (1)
Statistično društvo Slovenije (20)
Steirischen Radfahrer-Gauverbande (1)
Steirischer Heimatbund (1)
Steyrermühl (2)
Stranka Mirana Cerarja (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (59)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Svet ZSSS (76)
Svetopisemska družba Slovenije (24)
SVIZ Slovenija (1)
Svobodna Slovenija (24)
SZDL (7)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Š. Cobelj (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Logar (1)
Š. Sušec Michieli (1)
Š. Županović (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (49)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (3)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (7)
Štab slovenskega domobranstva - oddelek VI. (18)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (3)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (200)
Študijski center za narodno spravo (1)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
T. Avšič-Sernec (1)
T. Bregant (1)
T. Jaklič (1)
T. Klemenčič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Kurent (1)
T. Levanič (1)
T. Lubarda (1)
T. Pardubsky (1)
T. Pogačar (1)
T. Pucher-Petković (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Slatnar (1)
T. Šturm (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TAM, Kovačnica (1)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (5)
Technical Museum of Slovenia (3)
Tehniška fakulteta (1)
Tehniška založba Slovenije (82)
Tehniški muzej Slovenije (25)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
Telovadno društvo Sokol (1)
Teološka fakulteta (8)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Tiskarna sv. Cirila (68)
Tiskovna zadruga (188)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
TKS Slovenije (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tovarna Saturnus (1)
Transparency International Slovenia (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (3)
Triglav (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
Tujskoprometna zveza (1)
Tujsko-prometno društvo (2)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
Turistica (26)
Turističko preduzeće Kraške jame Slovenije u Postojni (1)
Turistična zveza (3)
Turistična zveza Slovenije (10)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Turistično društvo (5)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Turistovski klub Skala (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
U. Miklavžič (1)
U. Mosers (1)
Učila (1)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Učiteljski dom (4)
Učiteljsko društvo (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Ulrich Morhart (2)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
Umanotera (6)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (2)
UMAR (5)
UMco (2)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
UniCredit banka Slovenija (8)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (33)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Maribor Press (1)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (18)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (33)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (89)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (63)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (122)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (49)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Novi Gorici (67)
Univerza, Arheološki seminar (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (13)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (8)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (122)
Univerzitetni klinični center Maribor (25)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (26)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (25)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (54)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (19)
Urad RS za mladino (1)
Uradni list LRS (3)
Uradni list Republike Slovenije (20)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (562)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
V. Bešter (1)
V. Bevc (2)
V. Bračič (1)
V. Brumen (1)
V. Doleček (1)
V. Ekl (1)
V. Gregorič (1)
V. H. Brundula (1)
V. Kambič (1)
V. Kremenšek (1)
V. Kresnik (1)
V. Lahtov (1)
V. Marinković (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Pečjak (1)
V. Petkovska (1)
V. Petkovšek (1)
V. Ravnik (1)
V. Rupnik (1)
V. Schmidt (1)
V. Simčič (1)
V. Sirnik (1)
V. Šiftar (1)
V. Šribar (1)
V. Turk (1)
V. Vlahović (1)
V.-D. Degan (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vereniging Vrienden van Slovenië (Den Haag) (2)
Verjamem (1)
Verlag des Verfassers (2)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
verlegts Johann Zieger (1)
Veselin Masleša (1)
Vesnani na Dunaji (34)
Veterinarska fakulteta (3)
Victor (7)
Viharnik (4)
Villa Litta klub - fondacija (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (51)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (15)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (3)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vojnogeografski institut (26)
Vojnogeografski inštitut (1)
Volilna pisarna Danila Türka (1)
Vrtec Galjevica (1)
Wirtschaftskammer Sloweniens (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (4)
Z. Črepinšek (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Z. Marić (1)
Z. Verlič (1)
Z.Petkovšek (1)
Zaklad (1)
Založba FDV (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Založba Univerze na Primorskem (18)
Založba ZRC (402)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (37)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
Zares etc. (1)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (3)
Zavarovalna skupnost Triglav (1)
Zavezništvo Alenke Bratušek (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (13)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (7)
Zavod IRC (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (453)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (159)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (111)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (161)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (258)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (1)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (199)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (18)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod Symbiosis (1)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Zavod za gozdove Slovenije (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (15)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (4)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (59)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (66)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (67)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (740)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zdravilišče (1)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravniško društvo Slovenije (19)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Zdravstveni odsek za Slovenijo (1)
Združena levica (1)
Združena lista (1)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje bank Slovenije (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (9)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za esperanto Slovenije (30)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (2)
Zedinjena Slovenija (608)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1851)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (76)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
ZKOS (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (176)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstveno društvo (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1851)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (87)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (34)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (164)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (33)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (11)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (5)
ZPM Slovenije (1)
ZRC Publishing (6)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (50)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
ZSMS (1)
ZTKO (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2507)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2117)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (104)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (421)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (987)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (545)
Zveza društev pravnikov Slovenije (182)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (330)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (69)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (7)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (23)
Zveza geodetov Slovenije (825)
Zveza geografskih društev Slovenije (1173)
Zveza godbenikov za Slovenijo (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (99)
Zveza hortikulturnih društev Slovenije (1)
Zveza hortikulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (8)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije etc. (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (2)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (43)
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov (1)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza sindikatov Slovenije (1)
Zveza sindikatov Slovenije, Občinski sindikalni svet (1)
Zveza SIS SR Slovenije za varstvo pred požarom (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
Zveza socialistične mladine Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1241)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (164)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza telesnokuklturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (238)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1639)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (95)
Zvezna geodetska uprava SRS (1)
Zvezna Tisk. (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Življenje in svet (1)
Županska zveza za Slovenijo (21)
Pravice
Išči med rezultati (115225)