Število rezultatov iskanja: 7382

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Academica turistica (Spletna izd.) (12)
Acrocephalus (247)
Acta agriculturae Slovenica (71)
Acta biologica Slovenica (10)
Acta carsologica (114)
Acta chimica slovenica (9)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (55)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (115)
Acta geographica Slovenica (46)
Acta historiae artis Slovenica (17)
Acta Histriae (13)
Acta hydrotechnica (9)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (8)
Acta neophilologica (11)
Acta silvae et ligni (18)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (12)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (1205)
Annales. Series historia naturalis (732)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (22)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (31)
Arheološki vestnik (72)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (40)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Better, worse, average (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (4)
Blejske delavnice iz fizike (11)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (12)
Časopis za kritiko znanosti (26)
Časopis za zgodovino in narodopisje (9)
De musica disserenda (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (37)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (2)
Documenta Praehistorica (19)
Družboslovne razprave (82)
Dve domovini (46)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (4)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Endoskopska revija (1)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Farmacevtski vestnik (92)
Filozofski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (58)
Geodetski vestnik (90)
Geografski obzornik (12)
Geografski vestnik (47)
Geografski zbornik (15)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (277)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (35)
Gozdarski vestnik (67)
Gradbeni vestnik (17)
Hacquetia (31)
Hladnikia (Ljubljana) (93)
Hmeljarski bilten (13)
IB revija (Ljubljana) (45)
Igra ustvarjalnosti (3)
Illiesia (1)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (7)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezikoslovni zapiski (9)
Kakovostna starost (37)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (26)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (51)
Les (Ljubljana) (15)
Lex localis (4)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (6)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (21)
Materiali in tehnologije (8)
Medicinski razgledi (10)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (8)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (15)
Naše gospodarstvo (42)
National statistics in Slovenia. Annual report (1)
Natura Sloveniae (103)
Nerazvrščeno - članki (1)
Nova crainska pratica (60)
Obzornik zdravstvene nege (40)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (25)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (11)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (12)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (7)
Prispevki za novejšo zgodovino (9)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (15)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (18)
Rak v Sloveniji (22)
Raziskave in razprave (10)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (12)
Rehabilitacija (Ljubljana) (15)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (11)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za geografijo (16)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (29)
RMZ-materials and geoenvironment (61)
Sanitarno inženirstvo (3)
Scopolia (35)
Scopolia. Supplementum (11)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenian veterinary research (9)
Slovenija v številkah (11)
Slovenski jezik (1997) (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (8)
Stati inu obstati (2)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Strojniški vestnik (1079)
Studia mythologica Slavica (12)
Studia universitatis hereditati (3)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (45)
Šolsko polje (10)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (5)
Teorija in praksa (191)
The voice of Slovenia (155)
Traditiones (Ljubljana) (21)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (13)
Uradno glasilo slovenskih občin (11)
Urbani izziv (24)
Varstvo narave (10)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (44)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (133)
Zdravstveno varstvo (130)
Zgodovinski časopis (20)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Botanično društvo Slovenije (93)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (22)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo biologov Slovenije (10)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (11)
Društvo Medicinski razgledi (10)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Društvo radiologije in onkologije (18)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (4)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (12)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (248)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (11)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (11)
Geološki zavod Slovenije (250)
Goldsmiths, University of London (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (18)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (37)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (13)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (15)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (131)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mariborska knjižnica (11)
Medijski partner d.o.o. (12)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (4)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (471)
Onkološki inštitut Ljubljana (55)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (5)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (162)
Quark, d.o.o. (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Media House (44)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (58)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (45)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko farmacevtsko društvo (92)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (82)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (133)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (64)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (26)
University of Primorska Press (12)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (27)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (133)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (195)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1081)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (80)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (46)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (66)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (42)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (25)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (15)
Uprava RS za jedrsko varnost (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (48)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (24)
Zavod RS za varstvo narave (10)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (40)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (55)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1937)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (358)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (17)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (17)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (17)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (90)
Zveza geografov Slovenije (59)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (67)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (103)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Založnik
A. Ficko (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (3)
Arhe (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (9)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (71)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (21)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (20)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (93)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
CEEMAN (1)
CeGD (1)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1937)
Classic International Records (1)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (17)
D. Stanković (1)
D. Šarac (1)
Delavska enotnost (1)
Delo (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (45)
Didakta (1)
DigitPen (1)
dLib (1)
dLib distributer (3)
DMFA (5)
DMFA, založništvo (6)
Doba Epis (1)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (22)
Društvo arhitektov (4)
Društvo biologov Slovenije (10)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo ekonomistov Maribor (42)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (22)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (247)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
E. Habič (1)
ECSA Slovenia (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (42)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (42)
Employment Service of Slovenia (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (2)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Economics and Business (2)
Faculty of Law (1)
Faculty of management (21)
Faculty of Management (3)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Social Sciences (4)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakulteta za arhitekturo (34)
Fakulteta za družbene vede (91)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (12)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (144)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (10)
Fakulteta za upravo (13)
Filozofska fakulteta (16)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
G. Pustovrh (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod (230)
Geološki zavod Slovenije (23)
Geološki zavod, Ljubljana (27)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gledališče Glej (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (18)
Historical Association of Slovenia (1)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Institut Jožef Stefan (34)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Slovene Emigration Research (34)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (37)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (13)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (42)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (13)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (61)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (46)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (131)
International Institute for Archival Science (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
J. Jogan (1)
J. Režek (1)
K. Bitenc (1)
K. Eler (1)
K. Stepčić Reisman (1)
Krka (2)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
M. Jelenčič (1)
M. Kralj (1)
M. Piškur (1)
M. Pogačnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
Mariborska knjižnica (11)
Marketing magazin (12)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinski razgledi (10)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Moderna organizacija (25)
Movit NA Mladina (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
N. Ogris (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (61)
National and University Library (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Gallery of Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Public Health (3)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obzorja (9)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (19)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (37)
Okaši (1)
Onkološki inštitut (4)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (22)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
P. Južnič (1)
P. Lamovec (1)
Peace Institute (1)
Pedagoška fakulteta (25)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (2)
per Adamu Reichard (3)
Piranesi (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Polymer Technology College (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (43)
Putnik (2)
Quark d.o.o. (4)
R. Robek (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
S. Drobne (1)
s. n. (1)
Salve (1)
samozal. (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. M. Maučec (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1937)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Skopje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (10)
Slovene Association of LSP Teachers (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene Welding Society (10)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian media house (155)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (17)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (311)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska turistična organizacija (2)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski šolski muzej (46)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (115)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko farmacevtsko društvo (92)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (250)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (27)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (82)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (134)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (1937)
Societa turistiche (1)
Sophia (1)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (49)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (58)
Statistični urad RS (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL (2)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (18)
T. Pogačar (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Šturm (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Technical Museum of Slovenia (3)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The National Education Institute Slovenia (3)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
ToKnowPress (1)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist Associations (1)
Transparency International Slovenia (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
Turistica (12)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Maribor Press (6)
University of Primorska Press (6)
University Press, Faculty of Arts (1)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (42)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (26)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (9)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Visoka šola za politične vede (47)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (11)
Vrtec Galjevica (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Z. Črepinšek (1)
Založba ZRC (130)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (44)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (25)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (10)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene nege (40)
Zdravilišče (2)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1937)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (56)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1937)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
ZRC Publishing (2)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (31)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (17)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (62)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (90)
Zveza geografskih društev Slovenije (59)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (20)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1079)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (103)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (47)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (7382)