Število rezultatov iskanja: 810

Založnik
A. Piša (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Čitalnica (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Državna založba Slovenije (8)
Etnografski muzej (7)
F. L. Herbig (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
G. Szelinski (1)
Glasbena matica (3)
Glasbena Matica (1)
H. Slovak (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Jožef Blaznik (40)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (27)
L. Schwentner (5)
Ljubljanska gimnastična zveza (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna tiskarna (129)
Narodni muzej Slovenije (1)
Obzorja (2)
pisatelj (1)
S. n. (1)
samozal. J. Bartl (1)
samozal. skladatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (32)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (4)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (15)
Tiskovna zadruga (28)
Učiteljska Tisk. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (111)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil J. Majciger (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (111)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zvezna tiskarna (228)
Išči med rezultati (810)