Število rezultatov iskanja: 671

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (7)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (6)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (31)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (28)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Dve domovini (1)
Folia biologica et geologica (3)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Geologija (14)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (7)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (8)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (6)
Kronika (Ljubljana) (14)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (18)
Loški razgledi (2)
Materiali in tehnologije (5)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (49)
Natura Sloveniae (2)
Novi akordi (1)
Planinski vestnik (2)
Ptujski list (2)
RMZ-materials and geoenvironment (10)
Sava (Kranj) (236)
Scopolia (8)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (5)
Slovenski gospodar (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Svet ptic (1)
Štajerc (6)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (3)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vertec (1871) (17)
Zbor občanov (17)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (15)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (31)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Geološki zavod Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Medvode (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Kranj (236)
Mestna knjižnica Ljubljana (112)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (152)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (14)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
A. Horvat (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna založba Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Gubenšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Sava (2)
Fr. Vesel (7)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (7)
Glasbena matica (3)
Glasbena Matica (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (10)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Müller (1)
J. Scheible (1)
J. Sodnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (28)
Konzorcij Edinosti (5)
LDS (1)
M. Bombač (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (17)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Plavalni klub Ilirija (1)
Plon (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
S. Lapanje (1)
samozaložba (1)
Sava (1)
Sava film (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (49)
Skupščina Občine Sevnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (1)
Tiskarna Sava (236)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (20)
Turistično olepševalno društvo (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Vojnogeografski institut (1)
Založba FE (1)
Založba ZRC (7)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (671)