Število rezultatov iskanja: 1702

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta Histriae (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (7)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo (OF STO, Trst) (1206)
Dialogi (1)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Dve domovini (1)
Filozofski vestnik (1)
Gazzetta ufficiale (24)
Geodetski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Hacquetia (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (6)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (9)
Loški razgledi (9)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naša sodobnost (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (2)
Partizan (1)
Planinski vestnik (12)
Presek (5)
Primerjalna književnost (1)
Problemi. Eseji (1)
Proteus (3)
Razpotja (2)
Slavia Centralis (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (7)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (10)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (3)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (1)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (249)
Vakuumist (1)
Vertec (1871) (2)
Zbor občanov (7)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (10)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (35)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in študijska knjižnica (1206)
Narodna in univerzitetna knjižnica (88)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1481)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Cankarjeva založba (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Demokratična stranka levice (1206)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (12)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G.M.A. (24)
Gimnazija Moste (1)
Helidon (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Giontini (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Klemenc V. (1)
KUD Logos (2)
Kulturni center (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mavrica (1)
Mestna občina (1)
Milic (1)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (9)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Nova založba (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Omladina (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Planinska zveza Slovenije (12)
Primož Ramovš (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
RSS (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
SO (2)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (1)
T.L.T. (24)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (9)
Umetniška propaganda (1)
Založba ZRC (1)
Zavezniška vojaška uprava (248)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (1702)