Število rezultatov iskanja: 358

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
chez J. Brenkhorst (1)
chez Marc Michel-Rey (1)
Delo (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (5)
Duncker & Humblot (1)
DZS (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
G. Senf (1)
G. Westermann (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
Geološki zavod (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (10)
Karl Linhart (17)
Katoliško tiskovno društvo (32)
Konzorcij Edinosti (3)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
M. K. Mitričević (17)
Mladinska knjiga (1)
Naše delo (1)
neznan (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Pr. For The Author''s Widow (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell (1)
printed for T. Cadell (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
Robinson (1)
samozal. J. Grdina (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG Maribor (1)
Societá storica del Litorale (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
T. Ackermann (1)
Teološka fakulteta (1)
Th. Thomas (1)
Tiskarna sv. Cirila (97)
Tiskovna zadruga (17)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (358)