Število rezultatov iskanja: 700

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (4)
Arheološki vestnik (77)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (3)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Dve domovini (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Informacije MIDEM (1)
Instrumentum (11)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (7)
Lexonomica (7)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Medicine, law & society (1)
Mini Multi (7)
Monitor ISH (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (3)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (27)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (3)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski pravnik (2)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (11)
Socialno delo (26)
Sodobna pedagogika (11)
Sodobnost (1963) (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (18)
Uporabna informatika (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (4)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (27)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (242)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (55)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (8)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod Ulala (114)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (42)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(3)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
A. Morel (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Arthea (1)
Banka Slovenije (1)
bey Adam Freiderich Reichhardt (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (3)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Chiara (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Development and Education Centre (8)
Dream studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo Mozaik - društvo otrok (1)
Društvo Pravnik (2)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (2)
E. Koželj (1)
Eduvision (2)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Eno (1)
Etnografski muzej (3)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (26)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Fr. Leyrer (1)
Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih (1)
Glotta Nova (1)
GPZ Sraka (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (11)
Helidon (3)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (27)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Interesansa-zavod (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (18)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
L. Schwentner (2)
Langa (1)
M. Kosič (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (1)
Mariborska knjižnica (1)
McMillan Music, Euro Trend Production (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Mladinsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (4)
Onkološki inštitut (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (3)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (8)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RIC (2)
RIS Dvorec (3)
Romani union (7)
Romsko društvo Anglunipe (4)
RTV (3)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (7)
samozal. H. Ledóchowski (1)
samozal. P. Bratina (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
selfpublisher T. Horvat (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (80)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (3)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (7)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Š. Sanabor (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (4)
ToKnowPress (2)
Tóth Géza (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (28)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Združenje zdravnikov družinske medicine (7)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (34)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (700)