Število rezultatov iskanja: 183

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
APZ Tone Tomšič (1)
Columbia (5)
Columbia graphophone co. (2)
Delavsko bralno društvo (1)
Dokumentarna (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Državna založba Slovenije (2)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
Elektra (1)
Elektroton (16)
Etnografski muzej (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Fr. A. Urbánek (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
Glasbena matica (3)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
Helidon (1)
His master´s voice (2)
I. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jadran (2)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (3)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjigca (1)
Kulturno društvo Borovnica (1)
L. Schwentner (8)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Mariborska knjižnica (5)
Mladinska knjiga (1)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Muzikaviva (1)
Nova založba (1)
O. Fischer (1)
Parlophon (1)
Pedagoška fakulteta (6)
PKP, RTV (1)
Prosvetno društvo (1)
R. Pahor (1)
Radio-Tednik (1)
RCA Victor (7)
Ribium Records (1)
RTV (7)
RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. (4)
samozal. A. Kosi (1)
samozal. prireditelj (2)
samozal. T. Zajc Zupan (1)
samozaložba (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko prosvetno društvo Danica (1)
Sunny Records (1)
Tamburaška skupina Dupljak (1)
Tiskovna zadruga (7)
Triglav (1)
Učteljska tiskarna (3)
Victor (5)
Zadružna tiskarna (1)
Založba kaset in plošč, RTV Ljubljana (1)
Založba ZRC (2)
ZKP, RTV (2)
Zlati zvoki (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza slov. pevskih zborov (1)
Ženski pevski zbor Milko Škoberne Jesenice (1)
Išči med rezultati (183)