Število rezultatov iskanja: 357

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (178)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (35)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Založnik
(2)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Beltinci : Konzorcij (1)
Cankarjeva založba (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Etnografski muzej (11)
F. Kunšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Geografski institut JNA (5)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Vengust (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Konzorcij (1)
Kühar Stevan (11)
M. Avčin (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (2)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Naše delo (1)
Obzorja (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OF (19)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Smola (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
Šifco Music (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskovna zadruga (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (39)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (357)