Število rezultatov iskanja: 11301

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (172)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (6)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (1)
Angeljček (9)
Annales. Series historia et sociologia (29)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (22)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (74)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Asian studies (1)
Atlanti (10)
Bogoslovni vestnik (30)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (121)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (15)
Delegatski obveščevalec (21)
Delo in varnost (32)
Delo za Slovence (31)
Dialogi (6)
Didakta (7)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dogovori (23)
Dom in svet (Ljubljana) (15)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (8)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (32)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (30)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (6)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (33)
Javnost (Ljubljana) (12)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (5)
Kaplje (Idrija) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (74)
Knjižnica (7)
KPK vestnik (47)
Kronika (Ljubljana) (39)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo KPK (12)
Lex localis (3)
Lexonomica (103)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (69)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (4)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (5)
Managing global transitions (1)
Medicine, law & society (9)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (1)
Narobe (26)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (29)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (5)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (4)
Phainomena (Ljubljana) (12)
Planinski vestnik (13)
Podjetje in delo (342)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravi Slovenec (26)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Pravni letopis (166)
Pravnik (162)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Presek (2)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (9)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (7)
Razpotja (18)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (61)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (10)
Revus (Ljubljana) (90)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (11)
Sejni zapisi Državnega zbora (254)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Slovenka (4)
Slovenska pisarna (8)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski gospodar (52)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski pravnik (3242)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (37)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (18)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (8)
Štajerc (7)
Teorija in praksa (215)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (42)
Uprava (Ljubljana) (27)
Urbani izziv (7)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (16)
Vertec (1871) (18)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (28)
Zbor občanov (24)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (50)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (35)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Leto izida
1270-1330 (1)
1300-1325 (1)
1472 (1)
1484 (1)
1491 (1)
1533 (1)
1535 (2)
1540 (2)
1542 (1)
1549 (1)
1562 (1)
1564 (1)
1566 (1)
1567 (5)
1569 (1)
1574 (1)
1575 (2)
1577 (2)
1586 (1)
1594 (1)
16?? (1)
1625 (1)
1667 (1)
1668 (1)
1684 (2)
1687 (1)
1688 (1)
1691 (1)
1707 (2)
1709 (1)
1710 (1)
1713 (1)
1716 (1)
1739 (2)
1742 (1)
1744 (1)
1745 (1)
1747 (1)
1757 (1)
1767 (2)
1768 (1)
1770 (1)
1772 (1)
1775 (1)
1778 (2)
1781 (1)
1783 (2)
1786 (1)
1793-1809 (1)
1794-1795 (1)
1796 (1)
1811 (2)
1812 (2)
1813 (1)
1816 (1)
1817 (2)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (3)
1821 (2)
1822 (2)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (1)
1827 (2)
1828 (2)
1829 (1)
1830 (2)
1831 (2)
1832 (1)
1833 (2)
1834 (1)
1835 (1)
1836 (2)
1837 (2)
1838 (2)
1839 (1)
1840 (1)
1841 (4)
1842 (1)
1843 (2)
1844 (2)
1845 (5)
1846 (8)
1847 (9)
1848 (7)
1849 (33)
1850 (4)
1852 (2)
1853 (1)
1854 (3)
1855 (1)
1857 (3)
1858 (1)
1859 (3)
1860 (2)
1861 (2)
1862 (4)
1864 (3)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (3)
1869 (3)
1870 (11)
1871 (17)
1872 (10)
1873 (3)
1874 (2)
1875 (5)
1876 (2)
1877 (5)
1879 (1)
1880 (2)
1880-1918 (2)
1881 (124)
1882 (143)
1883 (10)
1884 (3)
1885 (6)
1886 (2)
1887 (4)
1888 (100)
1889 (107)
1890 (104)
1891 (86)
1892 (90)
1893 (101)
1894 (96)
1895 (84)
1896 (83)
1897 (79)
1898 (60)
1899 (83)
19?? (6)
1900 (69)
1901 (85)
1902 (70)
1903 (51)
1904 (64)
1905 (212)
1906 (47)
1907 (66)
1908 (74)
1909 (76)
1910 (73)
1911 (79)
1912 (60)
1913 (80)
1914 (84)
1915 (49)
1916 (37)
1917 (16)
1918 (1)
1919 (4)
192? (1)
1920 (43)
1921 (34)
1922 (30)
1923 (9)
1924 (72)
1925 (71)
1926 (28)
1927 (28)
1927/1928 (1)
1928 (10)
1929 (11)
193? (5)
1930 (11)
1931 (17)
1932 (45)
1933 (41)
1933-196? (1)
1934 (39)
1935 (47)
1936 (43)
1937 (51)
1938 (54)
1938/1939 (1)
1939 (43)
1940 (51)
1941 (33)
1942 (67)
1943 (45)
1944 (27)
1946 (68)
1947 (43)
1948 (64)
1949 (63)
1950 (63)
1951 (48)
1952 (38)
1953 (2)
1955 (3)
1957 (4)
1958 (3)
1959 (2)
196? (1)
1960 (2)
1961 (2)
1962 (4)
1963 (9)
1964 (6)
1965 (3)
1966 (7)
1967 (4)
1968 (3)
1969 (1)
197? (2)
1970 (2)
1971 (2)
1972 (4)
1973 (2)
1975 (4)
1976 (18)
1977 (101)
1978 (138)
1979 (174)
1980 (590)
1981 (684)
1981-1982 (1)
1982 (680)
1983 (698)
1984 (26)
1985 (34)
1986 (182)
1987 (255)
1988 (146)
1989 (167)
1990 (132)
1991 (19)
1992 (56)
1993 (55)
1994 (35)
1995 (24)
1996 (34)
1997 (29)
1998 (40)
1999 (35)
2000 (38)
2001 (29)
2002 (50)
2003 (55)
2004 (42)
2005 (33)
2006 (39)
2007 (108)
2008 (119)
2009 (135)
2010 (158)
2011 (202)
2011/2012 (1)
2012 (153)
2013 (330)
2014 (348)
2015 (318)
2016 (198)
2017 (183)
2018 (43)
2019 (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (6)
Arhivsko društvo Slovenije (74)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (19)
Centralna pravosodna knjižnica (6)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo informacijski center Legebitra (26)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (28)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (254)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (12)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (9)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (15)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo (15)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (61)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (166)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (594)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Knjižnica Ivana Potrča (44)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Litija (21)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (59)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (18)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (3987)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4758)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
Semeniška knjižnica (1)
SIB d.o.o. (9)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Statistični urad Republike Slovenije (12)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (96)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (172)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (65)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (31)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (112)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Založba Pasadena (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (32)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (45)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (57)
Založnik
(25)
[s. n.] (41)
1A internet (3)
A. Hager (1)
A. Krošl (1)
A. Makra (1)
A. Poznik (1)
A. Zorn (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (6)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (1)
Andreas Franck (1)
Andreas Leykam (30)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
apud haeredes Melchioris Sessae (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Ioannem Emmeum (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
Arhivsko društvo Slovenije (74)
aus der k.k. Hof und Staatsdruckerey (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
Bei Mösle (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (2)
Blagovni center, TOZD Pražarna (1)
Cankarjeva založba (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (29)
chez Nourse (1)
Covirias (1)
Dashöfer (7)
Didakta (7)
Doba Epis (7)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von J. A. Kienreich (1)
Društveno informacijski center Legebitra (26)
Društvo (8)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (28)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo Pravnik (3244)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (28)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (26)
Državna založba Slovenije (22)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (254)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (2)
durch Alexander und Samuel Weyssenhorn ... (1)
durch Alexander unnd Samuel Weyssenhorn Gebrüder (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (2)
E. Pierson (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekhard (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Etnografski muzej (3)
Evropska pravna fakulteta (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (12)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Law (2)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (14)
Fakulteta za državne in evropske študije (3)
Fakulteta za management (11)
Fakulteta za socialno delo (37)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (185)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (16)
Fakulteta za uporabne družbene študije (7)
Fakulteta za upravo (37)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (32)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Foto Augustin (1)
Friedrich Reichardt (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
gaj (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
Geološki zavod (3)
Glasbena matica (7)
Goga (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarski vestnik (278)
GV Revije (90)
GV založba (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
I. Kristan (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institute for Ethnic Studies (17)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (22)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (277)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (62)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za primerjalno pravo (167)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (10)
Ioannes Gymnicus (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
Ipi (1)
IUS Software, GV založba (3)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
IZUM (1)
J. Giontini (29)
J. Leon (1)
J. Pavlin (1)
J. Pečar (1)
J.R. Razlag (32)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (42)
Jožef Blaznik (74)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Kapucinski samostan (1)
Karl Linhart (7)
Katoliško tiskovno društvo (15)
Kinematografi (1)
Kleinmayer (2)
Komisija za preprečevanje korupcije (59)
Konzorcij (3)
Konzorcij Edinosti (4)
LDS (4)
Litera (2)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
LUD Literatura (1)
M. Damaška (1)
M. Gerber (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Vugrin (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Merkur (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (5)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (10)
Moderna organizacija (5)
Morhart (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (4)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna Tiskarna (1)
Naše delo (2)
Natis. J. Blasnik (1)
natişnil ... Kleinmayr (2)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
neznan (1)
Notarska zbornica Slovenije (49)
Nova revija (13)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva (21)
Občinski odbor SZDL (57)
Obzorja (14)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
OK SZDL Bežigrad (24)
OK SZDL Ljubljana Center (23)
Onkološki inštitut (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
P. Bizjak (1)
P. Brežnik (1)
P. Marc (1)
Partizanska tiskarna (1)
Pasadena (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoški inštitut (1)
per Iohannem Schüssler (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
po Brattih Murero (1)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (172)
Pravna praksa (90)
printed for the author, by Darnton and Harvey (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
RSS (8)
S. l., (1)
s. n. (6)
S. Schaup (1)
s.n. (1)
samozal. (4)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Sanje (4)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (29)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (2)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
Selbstverl. (1)
SIB (1)
Singriener (1)
Skopje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (29)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Smučarski center Kobla (1)
SO (10)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (29)
Sophia (1)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (3)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Steinbrener V Vimperku (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (116)
Teološka fakulteta (7)
tisk in založba Egerjeva (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna sv. Cirila (52)
Tiskovna zadruga (69)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trattner (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Typ. C. R. Untae Estatus Typ. (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (2)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Georgii Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Ulrich Morhart (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (4)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
V. Bešter (1)
V. Katstelic (1)
V.-D. Degan (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Veselin Masleša (1)
Vesna film (3)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za politične vede (28)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Višja strokovna šola Academia (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
Wagner (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod IRC (17)
Zavod Movit (1)
Zavod Rakmo (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (22)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (10)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (172)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (29)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (162)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (277)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza SUP (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Pravice
Išči med rezultati (11301)