Število rezultatov iskanja: 670

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta carsologica (7)
Acta geographica Slovenica (5)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
De musica disserenda (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (4)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (94)
Dve domovini (6)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (2)
Geographica Slovenica (2)
Gledališki list SNG. Drama (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljarski bilten (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (2)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (48)
Jezikoslovni zapiski (12)
Kmečka moč (1)
Kmetijske in rokodelske novice (22)
Knjižnica (9)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (95)
Loški razgledi (2)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (8)
Materiali in tehnologije (1)
Muzikološki zbornik (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (11)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (1)
Novi akordi (6)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (7)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (3)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (9)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (26)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (32)
Studia mythologica Slavica (3)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (3)
Štajerc (6)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (7)
Urbani izziv (5)
Vertec (1871) (2)
Zbor občanov (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (32)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (19)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (405)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (17)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (35)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
dLib distributer (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (48)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (8)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Fr. Vesel (1)
Glasbena matica (5)
Glasbena Matica (1)
Goriška tiskarna (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (12)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jožef Blaznik (22)
K. Rostohar (1)
Karl Linhart (6)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (94)
Kinematografi (2)
Konzorcij (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (6)
LDS (5)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
M. Devetak (1)
M. Foški (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
N. Pavšelj (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Narodna galerija (1)
Naše delo (1)
O. Z. (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
printed for T. Cadell (1)
R. Decker (1)
R. Smola (1)
RSS (1)
S. Popovski (1)
samozal. D. Hribar (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (57)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče Drama (1)
SNG Maribor (17)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
T. Bohinc (1)
Tiskarna sv. Cirila (26)
Tiskovna zadruga (95)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Steiner (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Vesna film (5)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (670)