Število rezultatov iskanja: 185

Založnik
(1)
A. Budja (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Anton m. Obizzi (36)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
Kmetijska založba (1)
Mariborska knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (14)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Welding Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Societá storica del Litorale (4)
Študentska založba (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Založba ZRC (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza slovenske mladine (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Pravice
Išči med rezultati (185)