Število rezultatov iskanja: 1215

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1150-1200 (1)
1400-1450 (1)
1479 (1)
1565 (1)
1616 (1)
1688 (2)
1689 (1)
1690 (1)
1695 (1)
1699-1705 (1)
1700 (1)
1701 (1)
1706 (1)
1710 (1)
1714 (1)
1728 (1)
1739 (1)
1740 (1)
1742 (2)
1743 (1)
1762 (1)
1763 (1)
1766 (1)
1769 (3)
1799 (1)
18?? (2)
1805 (1)
1807 (1)
1819 (1)
1850-1857 (1)
1852 (1)
1856 (1)
1860 (1)
1862 (2)
1865 (1)
1869 (2)
1873/1945 (1)
1880-1918 (2)
1881 (3)
1882 (3)
1883 (1)
1885 (3)
1886 (2)
1887 (2)
1888 (4)
1889 (1)
1890 (3)
1891 (12)
1892 (18)
1893 (6)
1894 (7)
1895 (7)
1896 (8)
1897 (11)
1898 (4)
1899 (2)
19?? (1)
1900 (6)
1901 (3)
1902 (8)
1903 (8)
1904 (9)
1905 (13)
1906 (14)
1907 (10)
1908 (11)
1909 (2)
1910 (17)
1911 (11)
1912 (7)
1913 (2)
1914 (8)
1915 (1)
1918 (1)
1919 (7)
192? (1)
1920 (7)
1920/1921 (37)
1921 (5)
1921/1922 (34)
1922 (4)
1922/1923 (31)
1923 (7)
1923/1924 (27)
1924 (8)
1924/1925 (15)
1925 (1)
1925/1926 (16)
1926 (1)
1927 (3)
1927/1928 (15)
1928 (7)
1928/1929 (17)
1929 (8)
1929/1930 (17)
1930 (7)
1930/1931 (10)
1931 (4)
1931/1932 (14)
1932/1933 (16)
1933 (1)
1933/1934 (17)
1934 (4)
1934/1935 (15)
1935 (8)
1935/1936 (14)
1936 (3)
1936/1937 (16)
1937 (5)
1937/1938 (15)
1938 (3)
1938/1939 (16)
1939 (4)
1939/1940 (16)
1940 (11)
1940/1941 (18)
1941 (4)
1941/1942 (18)
1942 (2)
1942/1943 (18)
1943/1944 (17)
1944/1945 (10)
1945 (1)
1945/1946 (14)
1946/1947 (12)
1947/1948 (13)
1948 (1)
1948/1949 (12)
1949/1950 (9)
1950 (2)
1950/1951 (7)
1951/1952 (8)
1952/1953 (12)
1953/1954 (9)
1954/1955 (11)
1955/1956 (6)
1956 (2)
1956/1957 (7)
1957/1958 (6)
1958/1959 (5)
1959/1960 (7)
1960/1961 (8)
1961 (2)
1961/1962 (6)
1962 (1)
1962/1963 (7)
1963 (3)
1963/1964 (6)
1964 (1)
1964/1965 (5)
1965 (3)
1965/1966 (4)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (1)
1969 (2)
1971 (2)
1972 (2)
1973 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1976 (1)
1977 (2)
1978 (2)
1979 (6)
1980 (2)
1981 (5)
1982 (2)
1983 (3)
1984 (4)
1985 (4)
1986 (7)
1987 (3)
1988 (5)
1989 (7)
1990 (1)
1991 (4)
1992 (1)
1993 (8)
1994 (5)
1995 (1)
1996 (2)
1997 (2)
1998 (2)
1999 (2)
2000 (3)
2002 (3)
2003 (2)
2004 (2)
2005 (2)
2006 (6)
2007 (11)
2008 (1)
2009 (7)
2010 (13)
2011 (6)
2012 (7)
2013 (5)
2014 (7)
2015 (3)
2016 (11)
2017 (1)
2018 (2)
2019 (2)
Založnik
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
apud haeredes Viviani (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
Cankarjev dom (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Dramatično društvo (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (2)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (18)
Državno gledališče, Opera (1)
Edition Slave (3)
Emil Berté (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
Fabian (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festival (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (21)
formis J. G. Mayr ... (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Glasbena matica (9)
Goga (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
in verlegung Lazari Zessners seligen Erben (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (15)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Intelyway webmedia (1)
Ipavec (3)
J. Bleiweis (1)
J. Pogačnik (1)
J. Sivec (1)
J.M. Kotzky (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (1)
Katoliško tiskovno društvo (45)
Konzorcij Edinosti (1)
Kraljevsko slovensko gledališče, Opera (2)
Kulturno-prosvetno društvo (2)
L. Schwentner (30)
LDS (1)
Mestna občina (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (12)
Narodna Tiskarna (1)
Narodno gledališče (5)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Narodno gledališče, Opera (5)
Natisnila Rozalija Eger (1)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
Nella Tipigr. Del Seminaris (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
PKP, RTV (2)
Plesno-akrobatska skupina Flip (1)
Rozalija Eger (1)
RTV (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (614)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SNG (24)
SNG Drama (1)
SNG Maribor (9)
SNG Opera in balet (2)
SO (1)
Societá storica del Litorale (5)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Študentska založba (1)
Tento (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (186)
Turistično društvo (2)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (2)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
Vesna film (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZKP, RTV (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (1215)