Število rezultatov iskanja: 5113

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (1)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dober Pajdás kalendárium (22)
Dober Pajdás Kalendárium (23)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domovina (19)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Düplin (3)
Düsevni liszt (215)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geologija (1)
Glasilo Őrség (40)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kmečka moč (16)
Knjižnica (15)
Kronika (Ljubljana) (13)
Lipnica (148)
Ljudski glas (Murska Sobota) (181)
Mali rijtar (44)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (248)
Mini Multi (7)
Mladi Prekmurec (22)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (228)
Muravidék (Murska Sobota) (251)
Murska krajina (464)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Novi čas (1945) (19)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Obmurski tednik (146)
Otrok in knjiga (5)
Porabje (947)
Prekmurski glasnik (Murska Sobota) (63)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Romano them (48)
Slavia Centralis (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (4)
Soboške novine (22)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Založnik
[s.n.] (19)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina Academic Press (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (41)
Društvo arhitektov (1)
Družina (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geografski institut JNA (5)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena matica (1)
Imre Agustich (19)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Istros Books (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Josip Lipič (3)
Jožef Klekl (1407)
K. Šek Škafar (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (344)
Klekl Jožef (116)
Klub radioamaterjev (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Konzorcij (480)
Kühár István (251)
Kühar Stevan (228)
Mariborska knjižnica (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Mladinska knjiga (3)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Murska Sobota : Konzorcij "Prekm. glasnika", 1920-1922 (63)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (22)
Nyugat (1)
Občina (80)
Občina Beltinci (55)
Občina Hodoš (40)
Občina Moravske Toplice (148)
Obzorja (3)
OF (19)
OOOF (327)
Pedagoška fakulteta (5)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
po Zeitler Andrasi (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pomurski muzej (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (215)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Reesch (1)
Romani union (7)
RTV (2)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolsko društvo (22)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (23)
Študentska založba (3)
Talányi Franc (22)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (8)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (5113)