Število rezultatov iskanja: 443

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (3)
Agricultura (2)
Agricultura (Maribor) (3)
Aktualno! (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Azijske in afriške študije (2)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (1)
Državni presejalni programi za raka (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (24)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (2)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (1)
Kajenje in rak (1)
Kakovostna starost (13)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (6)
Kronika (Ljubljana) (5)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (16)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (1)
Materiali in tehnologije (2)
Med bolnišnico in domom (3)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (6)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (8)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Proteus (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Razpotja (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (12)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slavia Centralis (1)
Slovenski gospodar (17)
Socialno delo (1)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (6)
Sodobnost (1963) (7)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolsko polje (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (2)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (24)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (7)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Geološki zavod Slovenije (11)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (13)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Laško (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (16)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (172)
Onkološki inštitut Ljubljana (31)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (24)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (12)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Adriatikus (11)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Arthea (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Covirias (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
D. Rovšek (1)
Delo Revije (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Dlib.si (1)
Doba Epis (2)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo študentov biologije (1)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (8)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto Drayer (1)
Fr. Vesel (1)
Geološki zavod (11)
Geološki zavod, Ljubljana (13)
Gospodarski vestnik (1)
Grunf (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (13)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (5)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (16)
LDS (3)
LUD Literatura (2)
Mariborska knjižnica (8)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (6)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (2)
Melopoja (1)
Mestno gledališče ljubljansko (2)
Metalurški inštitut el at. (6)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (16)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Mlakar (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Onkološki inštitut (16)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Planinska zveza Slovenije (3)
Primorsko dramsko gledališče (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RKVITK - Odbor za prostovoljno delo (1)
Rokus Klett (2)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
samozal. J. Kenda (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Welding Society (4)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (11)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (24)
SNG (1)
SNG Drama (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (7)
Študentska založba (2)
T. Mlakar (1)
T. Pinter (2)
Tiskarna sv. Cirila (17)
Tiskovna zadruga (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Vesna film (1)
Viba film (1)
Založba Audibook (2)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za turizem (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje umetnikov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (7)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (443)