Število rezultatov iskanja: 16365

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta medico-biotechnica (8)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (81)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (30)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (64)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (3)
Družboslovne razprave (2)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Dve domovini (2)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (7)
Geologija (4)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (4)
Hmeljarski bilten (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Jezik in slovstvo (22)
Journal of energy technology (17)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (102)
Konjerejec (32)
Kronika (Ljubljana) (57)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (21)
Lovec (Ljubljana) (3)
Male novice (130)
Marburger Zeitung (12221)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Medicine, law & society (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (11)
Naše gospodarstvo (125)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (76)
Planinski vestnik (10)
Pohorska politika (4)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Proteus (1)
Revija za elementarno izobraževanje (12)
Revija za geografijo (59)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (14)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski tisk (15)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (28)
Sokol (1936) (29)
Strojniški vestnik (1)
Šolsko polje (1)
Tabor (Maribor) (1975)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (341)
Vedež (1848) (1)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (28)
Leto izida
1777 (1)
1778 (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1849 (1)
1860 (1)
1862 (76)
1866 (153)
1867 (153)
1868 (152)
1869 (155)
1870 (206)
1871 (154)
1872 (145)
1873 (180)
1874 (170)
1875 (180)
1876 (180)
1877 (180)
1878 (155)
1879 (154)
1880 (156)
1881 (155)
1882 (1)
1883 (2)
1884 (5)
1885 (3)
1886 (1)
1887 (4)
1888 (5)
1889 (4)
1890 (2)
1891 (1)
1892 (108)
1892-1972 (1)
1893 (5)
1894 (2)
1895-1896 (1)
1896 (107)
1896-1897 (1)
1897 (104)
1898 (104)
1899 (105)
1900 (150)
1900/1920 (1)
1901 (155)
1902 (158)
1903 (154)
1904 (156)
1904/1915 (1)
1904-1905 (1)
1905 (157)
1906 (158)
1907 (156)
1907-1908 (1)
1908 (157)
1908-1909 (1)
1909 (154)
1910 (156)
1911 (151)
1911-1912 (1)
1912 (156)
1913 (153)
1913-1914 (1)
1914 (183)
1915 (158)
1916 (158)
1916-1917 (1)
1917 (295)
1918 (319)
1919 (355)
1920 (112)
1921 (592)
1922 (591)
1923 (588)
1924 (596)
1925 (563)
1926 (303)
1927 (106)
1928 (11)
1929 (300)
1930 (364)
1931 (3)
1932 (354)
1933 (348)
1934 (296)
1935 (299)
1936 (307)
1937 (14)
1938 (353)
1939 (351)
1940 (11)
1940/1945 (1)
1941 (304)
1942 (308)
1943 (310)
1944 (308)
1945 (109)
1948 (1)
1949 (1)
1950 (1)
1952 (1)
1953 (2)
1954 (3)
1955 (2)
1956 (3)
1958 (1)
1959 (2)
196? (1)
1960 (3)
1960-1970 (1)
1961 (1)
1962 (1)
1963 (5)
1964 (2)
1965 (1)
1966 (1)
1967 (4)
1968 (1)
1969 (3)
1970 (3)
1971 (3)
1972 (3)
1973 (4)
1974 (5)
1975 (7)
1976 (7)
1977 (9)
1978 (15)
1979 (11)
1980 (5)
1981 (11)
1982 (4)
1983 (24)
1984 (7)
1985 (4)
1986 (4)
1987 (2)
1988 (1)
1989 (4)
1990 (4)
1991 (14)
1992 (15)
1993 (6)
1994 (10)
1994/1995 (1)
1995 (8)
1996 (6)
1997 (11)
1998 (3)
1999 (12)
2000 (3)
2001 (6)
2002 (9)
2003 (9)
2004 (4)
2005 (10)
2006 (39)
2007 (29)
2008 (117)
2009 (83)
2010 (98)
2011 (104)
2012 (139)
2013 (119)
2014 (157)
2015 (96)
2016 (71)
2017 (68)
2018 (75)
2019 (62)
2020 (45)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (81)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (277)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3254)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (28)
Lovska zveza Maribor (2)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (30)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (14736)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (125)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (76)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (341)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (73)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (24)
Univerzitetna knjižnica Maribor (9248)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (64)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (39)
Založnik
(1)
A. Leykam's Erben (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (2)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (8)
Arhivsko društvo Slovenije (81)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (4)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
C. Rabitsch (1)
Carmina Slovenica (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Doba Epis (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (125)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Družba Jezusova (1)
Državna realka (2)
Državna založba Slovenije (30)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (125)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (125)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Etnografski muzej (3)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Law (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (17)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta (59)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (14)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Gymnasio Marburgensi (36)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Helidon (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Institut Jožef Stefan (15)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (22)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
Jugoreklam (1)
Jugoslovanska matica (3)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Katoliško tiskovno društvo (130)
Kemijski inštitut (10)
Kmetijski inštitut Slovenije (17)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij (109)
Kulturni center (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Lovska zveza Slovenije (3)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (12221)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (8)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (341)
Moderna organizacija (76)
MOOF (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (6)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodni muzej Slovenije (1)
Obzorja (41)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoški inštitut (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Pokrajinski arhiv (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pomurski tisk (1)
Pravna fakulteta (24)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Rozalija Eger (1)
RTV (3)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (8)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Steirischer Heimatbund (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TAM, Kovačnica (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (3)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Tehnološki center za električne stroje (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1975)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
University of Maribor Press (3)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (5)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (10)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (49)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novi Gorici (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (9)
Univerzitetni klinični center Maribor (25)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Z. Petermanec (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zbornica zdravstvene nege (4)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Zgodovinsko društvo (24)
Zgodovinsko društvo Maribor (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZGP Pomurski tisk (1)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (103)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Zveza faktorjev za Slovenijo (15)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (55)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (16365)