Število rezultatov iskanja: 466

Založnik
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (12)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Gospodarski vestnik (4)
GV (1)
GV Revije (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (347)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naši zapiski (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Pravna praksa (1)
SIB (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (2)
T. Klemenčič (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (466)