Število rezultatov iskanja: 200949

Časopisje in članki - naslov
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
26! (Ljubljana) (27)
AB. Arhitektov bilten (219)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (9)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (768)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (369)
Acta geographica Slovenica (14)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (22)
Acta hydrotechnica (60)
Acta linguistica asiatica (123)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (334)
Alumni OMM (8)
Amerikanski Slovenec (405)
Amfiteater (Ljubljana) (70)
Ampak (Ljubljana) (16)
Andragoška spoznanja (1)
Angelček (2)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (47)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1439)
AR. Arhitektura, raziskave (507)
Arheološki vestnik (30)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (185)
Ars et humanitas (21)
AS. Andragoška spoznanja (961)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (50)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjec (32)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Blejske novice (1)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (998)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (58)
Central European public administration review (3)
CEPS journal (273)
Cik-cak (6)
Communio (Ljubljana) (16)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (204)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
Danica (Ljubljana) (152)
De musica disserenda (11)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (781)
Delavci in delodajalci (17)
Delo (Ljubljana) (14812)
Delo in varnost (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Dialogi (22)
Didakta (5)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (820)
Documenta Praehistorica (419)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Dom in svet (Ljubljana) (17386)
Domoljub (Ljubljana) (2457)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Družboslovne razprave (46)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (6)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Dve domovini (24)
Economic and business review (26)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost in dialog (106)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (130)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (845)
Farmacevtski vestnik (3)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (11)
Fizioterapija (Ljubljana) (119)
Gea (Ljubljana) (264)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (55)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (45)
Geologija (672)
Glas Gorenjske (1)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (23)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (291)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (99)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (107)
Glasnik sreče (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gledališki list SNG. Drama (1)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodar in gospodinja (559)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gozdarski vestnik (10)
Gradbeni vestnik (11)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Hacquetia (3)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hladnikia (Ljubljana) (252)
Horuk (3)
IB revija (Ljubljana) (281)
Igra ustvarjalnosti (103)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informatica (Ljubljana) (971)
Instrumentum (4)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2202)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10078)
Javna uprava (3)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (127)
Jezikoslovni zapiski (23)
Jež (Ljubljana) (77)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jugoslovan (1917) (8)
Jugoslovan (1918) (27)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kakovostna starost (18)
Keria (Ljubljana) (84)
Kinesiologia Slovenica (27)
Kino (Ljubljana) (8)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Klik (Ljubljana) (89)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (354)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (201)
Koledarčik slovenski (5)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Križ (Ljubljana) (11)
Kronika (Ljubljana) (2211)
Kronika slovenskih mest (472)
Kula (Ljubljana) (7)
Kurent (1918) (9)
LAHA (Online ed.) (2)
Les (Ljubljana) (487)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (5)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani (1)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (2)
Letopis Matice Slovenske (40)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (710)
Literatura (Ljubljana) (1598)
Ljubljanski zvon (893)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski glas (1935) (3)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (12)
Lovec (Ljubljana) (69)
Luč (Ljubljana) (86)
Management (1)
Maska (Ljubljana) (3)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (15)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (62)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Metodološki zvezki (168)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor (Ljubljana) (55)
Monitor ISH (13)
Morski vovk (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Muzikološki zbornik (687)
Na svoji zemlji (9)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodna sloga (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naša komuna (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (9118)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (2752)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana) (16864)
Naša sodobnost (12)
Naše delo (Ptuj) (5)
National geographic (Ljubljana) (72)
Natura Sloveniae (2)
Nedelo (Ljubljana) (297)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Nerazvrščeno - članki (5)
Nika (Ljubljana) (49)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Ljubljana (50)
Nova muzika (1)
Novi akordi (59)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi zvon (57)
Občinska uprava (1905) (210)
Obisk (Ljubljana) (31)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (57)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (25)
Odlomki iz deržavnega zakonika za avstrijansko-ilirsko Primorje in Vojvodstvo Kranjsko (7)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Okno (Ljubljana) (44)
Ona (Ljubljana) (280)
Onkologija (Ljubljana) (632)
Onkološki vikend (59)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (49)
Palček (8)
Papir (Ljubljana) (14)
Pasijonski doneski (1)
Pavliha (1892-1894) (11)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Petrol (Ljubljana) (450)
Pevec (Ljubljana) (82)
Phainomena (Ljubljana) (831)
Planinski vestnik (36)
Podjetje in delo (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Polžek (1)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (4)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Pozdrav iz domovine (18)
Pravi Slovenec (26)
Pravni letopis (166)
Pravnik (6)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (45)
Prispevki za novejšo zgodovino (15)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (43)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna deška meščanska šola Kralja Petra I. osvoboditelja v Ljubljani (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (854)
Ptujski list (5)
Radio Ljubljana (601)
Radiology and oncology (Ljubljana) (790)
Rak v Sloveniji (22)
Raketa (Ljubljana) (11)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (20)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Realka - Ljubljana (69)
Rehabilitacija (Ljubljana) (511)
Rekord (Ljubljana) (19)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revolver (Ljubljana) (23)
Revus (Ljubljana) (97)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (540)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sanitarno inženirstvo (2)
Satura (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (17)
Scopolia (3)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (31)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenian veterinary research (130)
Slovenka (2)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenska zadruga (1898) (7)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (27)
Slovenski gospodar (69)
Slovenski list (Buenos Aires) (63)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (486)
Socialno delo (552)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (129)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Stati inu obstati (6)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Strojniški vestnik (1518)
Studia mythologica Slavica (6)
Svet ptic (1)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šent (Ljubljana) (6)
Šentvid nad Ljubljano (32)
Škrat (33)
Šolska kronika (30)
Šolska poročila (7)
Šolsko polje (28)
Šport (Ljubljana) (95)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilec (139)
Teorija in praksa (2645)
Tim (Ljubljana) (83)
Tomšičev glas (1)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (18)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Tribuna (Ljubljana) (766)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljski tovariš (410)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Univerza - Ljubljana (43)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (232)
Uprava (Ljubljana) (192)
Urbani izziv (44)
Urbani izziv. Posebna izdaja (24)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
Vakuumist (7)
Večernik (Ljubljana) (47)
Ventil (3)
Ventil (Ljubljana) (574)
Verba hispanica (455)
Vertec (1871) (10241)
Vestnik za tuje jezike (1)
Veteran (Ljubljana) (28)
Vikend magazin (Ljubljana) (409)
Vrtnar (Ljubljana) (146)
Vzgoja (Ljubljana) (486)
Za srce (Ljubljana) (77)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod se predstavi (3)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor občanov (9330)
Zbornik (Slovenska matica) (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (30)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (45)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovinski časopis (198)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Žar (39)
Železarski zbornik (8)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Leto izida
???? (1)
09.2006/10.2008 (1)
100 (9)
100/200 (5)
1000/1100 (1)
1591/1613 (1)
1594 (1)
16??-1616 (1)
1659 (1)
1674 (1)
1680 (1)
1682 (1)
1690/1800 (1)
1699-1705 (1)
17.09.2015 (1)
17?? (1)
1710 (1)
1715-1716 (1)
1730/1760 (1)
1733 (1)
1740 (1)
1746 (1)
1750 (1)
1752 (1)
1754 (1)
1755 (1)
1759 (1)
1762 (2)
1763 (1)
1766 (1)
1767 (3)
1768 (1)
1769 (2)
1770 (4)
1773 (2)
1775 (1)
1775/1825 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1779 (3)
1780-1830 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (3)
1783/1784 (1)
1784 (2)
1786 (3)
1787 (2)
1788 (2)
1789 (3)
179? (1)
1790 (1)
1792 (2)
1792-1794 (1)
1793-1809 (1)
1794 (2)
1795 (3)
1796 (3)
1796-1803 (1)
1797 (1)
1798 (1)
1799 (3)
18?? (2)
1800 (1)
1800/1840 (2)
1801 (2)
1802 (1)
1803 (1)
1803/1813 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (3)
1808 (1)
1809 (2)
1813-1814 (1)
1814 (2)
1815 (3)
1816 (3)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (2)
1821 (2)
1822 (3)
1823 (2)
1824 (4)
1825 (4)
1826 (6)
1827 (6)
1828 (2)
1829 (6)
1830 (4)
1831 (4)
1832 (2)
1832/1839 (1)
1833 (2)
1834 (4)
1835 (2)
1836 (4)
1837 (3)
1838 (1)
1839 (2)
1840 (6)
1841 (5)
1842 (5)
1842/1848 (1)
1843 (11)
1843/1852 (1)
1844 (10)
1845 (13)
1846 (23)
1847 (12)
1848 (43)
1848-1862 (1)
1849 (90)
1850 (61)
1850/1857 (1)
1850/1859 (1)
1850/1860 (1)
1850/1870 (1)
1850/1900 (1)
1851 (21)
1851/1900 (1)
1852 (6)
1853 (6)
1854 (4)
1855 (6)
1856 (7)
1857 (8)
1858 (7)
1859 (8)
1860 (12)
1861 (15)
1862 (8)
1862-1919 (1)
1863 (127)
1863-1863 (1)
1864 (35)
1865 (24)
1865-1866 (4)
1866 (44)
1867 (26)
1868 (44)
1869 (31)
1869-1912 (1)
1870 (22)
1871 (169)
1872 (172)
1872/1873 (1)
1873 (197)
1873/1945 (1)
1873-1874 (4)
1874 (180)
1875 (181)
1876 (205)
1876/1877 (1)
1877 (192)
1877/1878 (2)
1877/1890 (1)
1877/1900 (1)
1878 (221)
1878/1879 (2)
1879 (182)
1879/1880 (2)
188? (1)
1880 (205)
1880/1881 (2)
1880/1890 (1)
1880-1918 (96)
1880-1922 (1)
1881 (311)
1881/1882 (3)
1881/1900 (1)
1882 (336)
1882/1883 (4)
1883 (186)
1883/1884 (4)
1884 (256)
1884/1885 (4)
1885 (242)
1885/1886 (4)
1885-1886 (5)
1886 (224)
1886/1887 (4)
1886-1887 (5)
1887 (297)
1887/1888 (4)
1887/18888 (1)
1887-1888 (4)
1888 (569)
1888/1889 (7)
1889 (581)
1889/1890 (5)
189? (1)
1890 (581)
1890/1891 (4)
1890-1910 (1)
1891 (736)
1891/1892 (9)
1891-1941 (1)
1892 (733)
1892/1893 (8)
1892/1993 (1)
1892-1893 (6)
1893 (748)
1893/1894 (8)
1893/1984 (1)
1893-1894 (5)
1894 (865)
1894/1895 (7)
1894/1896 (1)
1894-1895 (5)
1895 (924)
1895/1896 (7)
1895/1900 (2)
1895-1896 (5)
1895-1915 (1)
1896 (799)
1896/1897 (8)
1896-1897 (5)
1897 (884)
1897/1898 (9)
1897/1900 (1)
1897-1898 (5)
1897-1909 (1)
1898 (918)
1898/1899 (6)
1898-1899 (5)
1898-1901 (1)
1898-1902 (2)
1898-1907 (1)
1899 (924)
1899/1900 (9)
1899-1900 (5)
1899-1904 (1)
19?? (40)
19??/1897 (1)
190? (2)
1900 (1137)
1900/1901 (9)
1900/1925 (1)
1900-1901 (5)
1900-1902 (1)
1900-1910 (2)
1900-1918 (1)
1900-1975 (1)
1901 (1189)
1901/1902 (10)
1901-1902 (5)
1902 (1308)
1902/1903 (11)
1902/1928 (1)
1903 (1477)
1903/1904 (5)
1904 (1412)
1904/1905 (5)
1904-1905 (3)
1905 (1664)
1905/1906 (9)
1905-1907 (5)
1905-1909 (1)
1906 (1442)
1906/1907 (11)
1906-1907 (1)
1907 (1352)
1907/1908 (25)
1907-1909 (1)
1908 (1373)
1908/1909 (24)
1908-1910 (3)
1908-1911 (1)
1909 (1524)
1909/1910 (37)
1909-1910 (1)
191? (2)
1910 (1437)
1910- (1)
1910/1911 (36)
1910-1920 (4)
1911 (1181)
1911/1912 (28)
1911-1912 (5)
1911-1913 (1)
1912 (1320)
1912/1913 (29)
1912-1913 (4)
1913 (1233)
1913/1914 (25)
1914 (1060)
1914/1915 (13)
1915 (853)
1915/1916 (13)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (841)
1916/1917 (3)
1916/1918 (1)
1917 (801)
1917/1918 (10)
1918 (728)
1918/1919 (13)
1918-1925 (1)
1919 (1040)
1919/1920 (5)
192? (4)
1920 (1387)
1920/1921 (47)
1920/1930 (1)
1920-1923 (1)
1920-1930 (4)
1921 (1666)
1921/1922 (42)
1922 (1688)
1922/1923 (38)
1923 (1281)
1923/1924 (29)
1923/1933 (2)
1924 (1561)
1924/1925 (17)
1925 (1449)
1925/1926 (189)
1926 (1333)
1926/1927 (21)
1926-1927 (7)
1927 (1504)
1927/1928 (159)
1928 (1206)
1928/1929 (268)
1928-1933 (1)
1928-1941 (1)
1929 (1318)
1929/1930 (185)
1929/1934 (1)
1929/2930 (1)
1929-196? (1)
193? (7)
1930 (1362)
1930/1931 (169)
1930/1940 (1)
1930-1931 (9)
1931 (1211)
1931/1932 (189)
1932 (1137)
1932/1933 (193)
1933 (1240)
1933/1934 (177)
1934 (1402)
1934/1935 (85)
1934-1950 (1)
1935 (1297)
1935/1936 (169)
1935-1940 (1)
1936 (1202)
1936/1937 (190)
1936-1939 (1)
1937 (1052)
1937/1938 (327)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1938 (1214)
1938/1939 (235)
1938-1939 (3)
1939 (1494)
1939/1940 (50)
194? (1)
1940 (1386)
1940/1941 (28)
1940-1955 (1)
1941 (962)
1941/1942 (191)
1941? (2)
1942 (827)
1942/1943 (146)
1943 (935)
1943/1944 (145)
1944 (649)
1944/1945 (36)
1945 (172)
1945/1946 (14)
1946 (242)
1946/1947 (12)
1947 (234)
1947/1948 (13)
1948 (304)
1948/1949 (12)
1949 (374)
1949/1950 (9)
195? (3)
1950 (369)
1950/1951 (7)
1951 (288)
1951/1952 (16)
1951-1952 (1)
1952 (339)
1952/1953 (15)
1953 (138)
1953/1954 (9)
1953-1954 (2)
1954 (142)
1954/1955 (11)
1955 (427)
1955/1956 (6)
1956 (876)
1956/1957 (8)
1956-1957 (1)
1957 (1194)
1957/1958 (6)
1958 (311)
1958/1959 (5)
1959 (371)
1959/1960 (7)
196? (5)
1960 (481)
1960/1961 (19)
1960/1969 (2)
1960-1990 (1)
1961 (486)
1961/1962 (17)
1962 (491)
1962/1963 (27)
1963 (513)
1963/1964 (11)
1963-1964 (2)
1964 (523)
1964/1965 (5)
1965 (534)
1965/1966 (48)
1966 (729)
1966/1967 (31)
1967 (683)
1967/1968 (7)
1968 (639)
1968/1969 (8)
1968-1969 (1)
1969 (576)
1969/1970 (13)
1970 (745)
1970/1971 (20)
1971 (1042)
1971/1972 (23)
1972 (1297)
1972/1973 (16)
1972-1973 (2)
1973 (1932)
1973/1974 (15)
1974 (1961)
1974/1975 (56)
1975 (1818)
1976 (2535)
1977 (3234)
1977/1978 (14)
1978 (3389)
1978/1979 (14)
1978-1980 (1)
1979 (4983)
1979/1980 (14)
198? (1)
1980 (4364)
1980/1981 (15)
1980-1982 (12)
1981 (4747)
1981/1982 (14)
1982 (5073)
1982/1983 (13)
1982/1986 (2)
1983 (5237)
1983/1984 (8)
1983-1987 (1)
1984 (4821)
1984/1985 (82)
1985 (4398)
1985/1986 (35)
1986 (4506)
1986/1987 (14)
1987 (3954)
1987/1988 (16)
1988 (3647)
1988/1989 (49)
1989 (3492)
1990 (2438)
1991 (1752)
1992 (2164)
1993 (2387)
1993/1994 (7)
1994 (2341)
1994/1995 (32)
1995 (1004)
1995/1996 (6)
1996 (1071)
1997 (1081)
1998 (1058)
1998-1999 (2)
1999 (1272)
1999-2000 (1)
2000 (779)
2001 (797)
2002 (793)
2003 (854)
2004 (1786)
2005 (1503)
2006 (1384)
2007 (1392)
2007/2008 (1)
2008 (1534)
2009 (1550)
2009/2010 (2)
2010 (1641)
2011 (2191)
2012 (2327)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (2111)
2013/2014 (2)
2014 (2370)
2014/2015 (1)
2015 (2372)
2016 (2238)
2017 (1726)
2018 (1070)
2018-2019 (2)
2019 (260)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (185)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1129)
Botanično društvo Slovenije (252)
Cankarjev dom in kongresni center Ljubljana (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DELO, d.d. (3600)
Didakta (5)
Dnevnik (893)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (219)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (432)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (854)
Društvo radiologije in onkologije (790)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (77)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družina d.o.o. (16)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (10)
Geološki zavod Slovenije (20)
Gorenjski glas d.d. (204)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (831)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (17)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za kriminologijo (5)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (94)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (166)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (104)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (21)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Mirana Jarca (36)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (38)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (129)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (2)
Lud Literatura (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (119)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (91461)
Mestna občina Ljubljana (36)
Mladina (55)
Mladinska knjiga (264)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (27)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (74933)
Nova obzorja (244)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (752)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Petrol d.d. (451)
Planinska zveza Slovenije (36)
Prirodoslovni muzej Slovenije (374)
Pro anima, d.o.o. (89)
Rokus Klett d.o.o. (72)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (81)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (597)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (70)
Slovenski šolski muzej (30)
Slovensko društvo Informatika (1200)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (28)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (37)
Slovensko etnološko društvo (107)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (373)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (30)
Slovensko zdravniško društvo (45)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (925)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (3)
ŠKUC (23)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (43)
Študentska založba (201)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1383)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (616)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (865)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (219)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (529)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2098)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (141)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (201)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3454)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1303)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (684)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (322)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (61)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1140)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (145)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (511)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (281)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (68)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod Ulala (114)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (13)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (25)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (119)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (338)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
ZRC SAZU (493)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (47)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (53)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (68)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza lesarjev Slovenije (487)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (28)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (85)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (964)
Vsebina
Arheologija (526)
Arhitektura (742)
Astronomija, astrofizika (74)
Bibliografije (131)
Bibliotekarstvo (8229)
Biografije (944)
Biologija (317)
Botanika (327)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (2)
Civilizacija (17752)
Demografija (448)
Domoznanstvo (569)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (4)
Družbene vede (773)
Ekonomija (927)
Etnologija (1091)
Filozofija, psihologija (2383)
Fizika (308)
Fotografija (293)
Geografija (844)
Geologija (1080)
Glasba (911)
Gledališče (144)
Gospodinjstvo (34)
Gradbeništvo (102)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (117)
Grafična umetnost (866)
Humanistične vede (1)
Industrija, obrt, rokodelstvo (773)
Informatika (177)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (29)
Inženirstvo, tehnologija (1779)
Javna uprava (66594)
Jezikoslovje in jeziki (1226)
Kemija (93)
Kemijska tehnologija (258)
Kibernetika (115)
Kinematografija (49)
Kmetijstvo (1678)
Knjigovodstvo (11)
Književnost (29354)
Likovna umetnost (88)
Matematika (269)
Medicina (2766)
Menedžement (4)
Menedžment (158)
Naravoslovne vede (358)
Odrska glasba. Opera (5)
Oglaševanje (281)
Organizacije (443)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (25)
Pisave, knjige (21)
Politika (1629)
Pomožne vede. Hermenevtika. Tekstna kritika (20)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (9)
Poslovni menedžment (174)
Pravo (7725)
Promet (95)
Računalništvo (870)
Risanje (56)
Rokopisi (41)
Slikarstvo (83)
Socialno delo (411)
Sociologija (1364)
Standardizacija (13)
Statistika (51)
Šport (323)
Telekomunikacije (968)
Tiskovine (41385)
Umetnost (269)
Urbanizem (689)
Verstva. Teologija (2438)
Vokalna glasba (10)
Vzgoja, izobraževanje (18544)
Zgodovina (1224)
Znanost (1271)
Zoologija (455)
Založnik
(40)
[s. n.] (2)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. B. Starman (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Berkopec (1)
A. Berthold (2)
A. Blatnik (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Dervishi (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Gaberšček (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kaurin (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Kos (2)
A. Kosi (2)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kroflič (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Penko (1)
A. Razpet (1)
A. Repe (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Ulčnik (1)
A. Uršič (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Ziegler (1)
A. Zorman (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (7)
Adana (1)
Adolf Ribnikar (47)
Adrijan Janc (9)
Aerosol (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (37)
Akademija za likovno umetnost (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademski pevski zbor (8)
Akcijski odbor za uvedbo samoprispevka (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Aloma (1)
Aloma comp. (1)
Alpina (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (1)
Ante Beg (7)
Anton Pesek (732)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhivsko društvo Slovenije (185)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Astra (2)
avstrijska iz. (1)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Blažič (2)
B. Brajović (2)
B. Breznik (1)
B. Čadež (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Golob (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Ošlak (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
B. Rituper (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Bei Mösle (1)
Bela Ljubljana (2)
Beletrina (4)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
bey Jos. Eder (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (3)
Bibliofilska založba (48)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (759)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (14)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bogoslovna akademija (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (252)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (2)
Bralno društvo Slovenije (1)
Breitkopf und Härtel (1)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C. Battelli (1)
c. k. kmetijska družba (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. Logar (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cankarjev dom (16)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
Cecilijino društvo (2)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (9)
Cecilijino društvo za stolno župnijo sv. Nikolaja (1)
Cecilijino društvo župnije Marijinega oznanjenja (1)
Cecilijino društvo župnije Sv. Jakoba (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (7)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljan