Število rezultatov iskanja: 150

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (52)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Turk (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
C. Pleško (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Dobrodelno društvo varstvo (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
E. Kramar (1)
Etnografski muzej (1)
F. Kunc (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fr. Vesel (1)
Galerija Ars Sacra (1)
Geološki zavod (3)
ICO (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (9)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Kramar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jožef Blaznik (12)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
M. Kramar (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Nonet Vitra (1)
Občina (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Onkološki inštitut (1)
P. Kramar (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (3)
Societá storica del Litorale (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba FE (3)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (150)