Število rezultatov iskanja: 2802

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (888)
Annales kinesiologiae (Koper) (22)
Annales. Series historia et sociologia (99)
Annales. Series historia naturalis (8)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (32)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (5)
Geografski vestnik (2)
Geologija (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (4)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Istrski tednik (Koper) (98)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (24)
Kronika (Ljubljana) (17)
Ljubljanski zvon (1)
Luški glasnik (25)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (13)
Primerjalna književnost (1)
Raziskave in razprave (1)
Revija za geografijo (2)
Sanitarno inženirstvo (4)
Slovenski etnograf (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (8)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (3)
Šolska kronika (3)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljski tovariš (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni glasnik okraja Koper (54)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (23)
Uradni vestnik okraja Koper (208)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (7)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (25)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (32)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (89)
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Luka Koper (25)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (157)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1301)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (923)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (107)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Založnik
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (32)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (107)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Državna založba Slovenije (8)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Split (1)
Histria Editiones (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
J. Titl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jadran (98)
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (1)
Kulturni dom (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Luka Koper (25)
Mirovni inštitut (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Nova revija (13)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni ljudski odbor (23)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Primorske novice (54)
Primorske Novice (853)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
Republiška geodetska uprava (1)
S. D'Andri (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (107)
Slavistično društvo Slovenije (2)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski Jadran (208)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
SO (1)
Societa storica del Litorale (59)
Societá storica del Litorale (107)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskovna zadruga (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (22)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V. Ramšak (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (21)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (16)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (107)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (888)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (107)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Pravice
Išči med rezultati (2802)