Število rezultatov iskanja: 645

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (33)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (49)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (451)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Canadian Slovenian Historical Society (33)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (14)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Fridl (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mariborska knjižnica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
printed for Charles Stalker (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (451)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (645)