Število rezultatov iskanja: 8871

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (37)
Annales. Series historia et sociologia (41)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (32)
Ars et humanitas (5)
Atlanti (3)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (21)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delavec (143)
Dialogi (5)
Dogovori (11)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dolenjski list (1)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (14)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (8)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (4)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Hacquetia (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (9)
Jugoslavija (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Knjižnica (49)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Kronika (Ljubljana) (17)
Kronika slovenskih mest (5)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (2)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (2)
Naprej (glasilo JSDS) (700)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana) (29)
Naša sodobnost (14)
Naše delo (Ptuj) (27)
Nerazvrščeno - članki (3)
Nova obzorja (Maribor) (1)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (3)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (55)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (20)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (510)
Research in social change (1)
Revija za geografijo (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (7)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (110)
Slovenski pravnik (1)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (35)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Teorija in praksa (92)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (217)
Vakuumist (1)
Vertec (1871) (4)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (63)
Zvonček (Ljubljana) (14)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (32)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (21)
Inštitut za novejšo zgodovino (55)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (32)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (35)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (2393)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5976)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (5)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (29)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (67)
Založnik
(6)
A. Buturović (1)
A. Gigov (1)
A. Martinčič (1)
A. Munih (2)
A. Šulgaj (1)
A. Todorović (1)
Aero (2)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Anton Pesek (732)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (32)
Beletrina (4)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (1)
Centar za kulturu 'Dušan Petrović Šane' (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (41)
Christophers (1)
Ciril Štukelj (15)
D. Kotnik (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Direkcija MIS (3)
dLib (1)
Dolenjski list (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (2)
Drž. Štamp. (1)
Državna založba Slovenije (56)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Etnografski muzej (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (90)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Foto Firšt (1)
France Svetek (41)
Franjo Koren (3)
Geografski institut JNA (30)
Geološki zavod, Ljubljana (4)
Glasbena matica (1)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Gorenjski tisk (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (3)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Gutenberghaus (1)
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Split (1)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (23)
Inštitut za novejšo zgodovino (55)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (14)
International Institute for Archival Science (2)
Istra Jadran (2)
Ivan Mlinar (4)
Ivan Trelc (1)
Iza Prijatevljeva (35)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
J. Kokole (1)
J. Planina (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (217)
Jadrolinija (1)
Josip Ošlak (65)
Joža Golmajer (22)
Jugoslav Committee (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslov. novinsko d.d. (151)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Komunist (1679)
Konus (1)
konzorcij (329)
Konzorcij (582)
Kulturno prosvijetni sabor Hrvatske (1)
L. B. Sretenović (1)
Ljubljana (1)
M. Brodar (1)
M. Drovenik (1)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mestna občina (5)
Muzejsko društvo (2)
N. L. Diklić (1)
Nacionalna i sveučilišna biblioteka (1)
Naklada Saveza kompozitora Jugoslavije (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije (2)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodni muzej (Ljubljana) (3)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet za Koroško (1)
Naše delo (27)
Nova obzorja (1)
Obzorja (11)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
Ozeha (2)
P. Marc (1)
P. Sicherl (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Poslovna zajednica za turizam Vojvodina (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Privredna komora Jugoslavije (3)
RSS (2)
s .n. (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
s. n. (1)
S. Schaup (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. R. Kušej (1)
Sanje (3)
Saturnus (1)
Savez kompozitora Jugoslavije (2)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (41)
Sedma sila (1)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (29)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slobodna Dalmacija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (4)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG Maribor (1)
SO (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2293)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (41)
Sophia (3)
Sušak, Alga (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Št. Mirotočivi (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (21)
T. Bregant (1)
T. Klemenčič (1)
TAM (1)
The Jablonski Studios (8)
The Tourist Association of Yugoslavia (3)
Tiskarna sv. Cirila (110)
Tiskovna zadruga (10)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Yugoslavia (2)
TSJ (1)
Turistički savez Jugoslavije (60)
Turistički savez makarske riviere (3)
Turistična zveza (1)
Turistična zveza Slovenije (7)
Turistično društvo (1)
Turistićki savez Jugoslavije (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
V. Bevc (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vojnogeografski institut (26)
Vojnogeografski inštitut (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zdravilišče (1)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (37)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (41)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (49)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (63)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvonimir Bernot (658)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (8871)