Število rezultatov iskanja: 483

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (5)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (34)
Azijske in afriške študije (7)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (11)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (57)
Dve domovini (3)
Dynamic relationships management journal (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (7)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (3)
Illiesia (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (6)
Les (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (3)
Narodna sloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (1)
Novi akordi (2)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (4)
Presek (1)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (3)
Revija za geografijo (2)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (181)
Sodobnost (1963) (9)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (6)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (3)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (292)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (35)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (12)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
G. Paternolli (1)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Guest house wasabi (1)
Helidon (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (6)
Karl Linhart (6)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (57)
Kinematografi (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Schwentner (2)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna galerija (1)
Nova revija (7)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Press foto (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (181)
Tiskovna zadruga (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University of Tsukuba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (483)