Število rezultatov iskanja: 66

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
H. Costenoble (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (5)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Mladinska knjiga (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Primož Ramovš (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
SNG Drama (1)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (66)