Število rezultatov iskanja: 460

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (28)
Acta chimica slovenica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Advances in production engineering and management (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (13)
Arheološki vestnik (7)
CEPS journal (1)
Delo in varnost (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Druga šola pljučnega raka (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (13)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Jezik in slovstvo (2)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (5)
Les (Ljubljana) (11)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (12)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (26)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (4)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (2)
Presek (1)
Projektna mreža Slovenije (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (15)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (11)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (4)
Sodobnost (1963) (3)
Strojniški vestnik (37)
Štajerc (1)
Tekstilec (5)
Teorija in praksa (3)
Učiteljski tovariš (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (20)
Vodenje in prodaja (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
ZPS test (53)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (11)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (13)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (13)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (13)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (53)
Mestna knjižnica Ljubljana (56)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (69)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (6)
Statistični urad Republike Slovenije (15)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
ZRC SAZU (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
3M Consulting Branko Žunec (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (35)
Biotehniška fakulteta (28)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
D. Tinta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Fakulteta za upravo (1)
Geološki zavod (1)
Gospodarski vestnik (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Horvat založništvo (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (15)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Interesansa-zavod (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (5)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
M. Lušnic Polak (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (13)
Medicinska fakulteta (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (53)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
Mestna knjižnica (1)
Metalurški inštitut el at. (4)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (1)
N. Eržen (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Naše delo (2)
Natisnil Janez Leon (1)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
P. Medved Djurašinović (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionir (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (13)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (6)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (26)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (4)
Turistički savez Jugoslavije (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba ZRC (6)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (36)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (460)