Število rezultatov iskanja: 3290

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (56)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (6)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (76)
Acta linguistica asiatica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (63)
Annales. Series historia naturalis (16)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Borba (Italija) (2)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (10)
Delavski list (1890) (3)
Delo (Trst) (253)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (3)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (19)
Dve domovini (16)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (7)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (22)
Gmajna (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (18)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Instrumentum (9)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Jadranski Slavjan (6)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (21)
Kronika (Ljubljana) (29)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Ljubljanski zvon (8)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Mali list (1)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (2)
Monokelj (1)
Most (Trst) (1)
Muzikološki zbornik (2)
Narodna sloga (2)
Naš glas (1925-1928) (35)
Naš glas (Trst) (33)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (3)
Nova doba: l´era nuova (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (4)
Partizan (2)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (16)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (2)
Primorski dnevnik (1853)
Prispevki za novejšo zgodovino (9)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psiholo��ka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (36)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (10)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (59)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (12)
Stati inu obstati (3)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (1)
Šotorska knjižnica (16)
Štajerc (13)
Teorija in praksa (25)
Traditiones (Ljubljana) (23)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (16)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Za našo deco (4)
Zarja (1908) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (33)
Železarski zbornik (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1952)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (20)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (629)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (43)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Planinska zveza Slovenije (16)
Primorski dnevnik (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (11)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (76)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zadruga Goriška Mohorjeva (13)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (79)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (112)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (42)
Založnik
(3)
[s.n.] (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
appresso Bernardo Basa (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (79)
chez François Des Ventes (1)
chez J. Pierre Heubach (2)
Denicke (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (72)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Družba sv. Mohora (1)
Družba za založniške pobude (1853)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (14)
E. de Schönfeld (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (9)
I. v Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (15)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (41)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (16)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jožef Blaznik (4)
Jugoslovanski odbor iz Italije (16)
K. Kodermac (2)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (13)
Katoliško tiskovno društvo (20)
Klub dobrovoljaca (1)
Kobariški muzej (1)
Konzorcij (5)
Konzorcij Malega lista (1)
KUD Logos (1)
L. Čermelj (1)
L. Ravenstein (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mariborska knjižnica (4)
Matica Slovenska (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naše delo (2)
Norimbergae (1)
Nova revija (4)
Občina (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Planinska zveza Slovenije (16)
Pravna fakulteta (3)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
R. Bordon (1)
s. n. (1)
samozal. avtorja (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (79)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slavjansko društvo (6)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (93)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska skupnost (13)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (9)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (6)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (12)
Societá storica del Litorale (79)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (9)
Tiskarna sv. Cirila (59)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Tiskovna zadruga (9)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Turistica (2)
U. Mentzel (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Vodopivec (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
W. S. Orr (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1845)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (79)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (76)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (79)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (18)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Pravice
Išči med rezultati (3290)