Število rezultatov iskanja: 163

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (9)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
G. Mayer (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Blasnik (1)
J. Krajec (1)
J. Naumann (1)
Jožef Blaznik (3)
Jurij Stadelmann (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
LDS (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Nova revija (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
printed for Cullen and company (1)
printed for the author and sold by J. Edwards (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour (1)
Študentska založba (13)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (2)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (163)