Število rezultatov iskanja: 2243

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Didakta (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (39)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (21)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (15)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Knjižnica Velenje (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (59)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (4)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1874)
Onkološki inštitut Ljubljana (16)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (25)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (21)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (22)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (65)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(2)
121 Marketing (3)
1A internet (4)
A. Stele (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Akademska založba (1)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Andrejdrapal.com (1)
apud Clementem Ferronium (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Artaria & (1)
Artep (1)
Ataja (1)
Atelje Doria (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beletrina (35)
Belokranjski muzej (1)
Belo-modra knjižnica (1)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Bird Publisher (4)
Borec (1)
Bratstvo-Jednota (2)
Bubina Baita (1)
Cankarjeva založba (4)
Castle (1)
Celeia (3)
Celjsko literarno društvo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Center vojaških šol (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Chiara (1)
Co. (1)
Commune (2)
Comune (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Gelt (1)
D. Kragelj Eigenverl. (1)
D. Kragelj Eigenverlag (1)
D. Kragelj self-publishing (2)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
Debora (2)
Delavska enotnost (1)
Delo (1)
Delo Revije (1)
Demat (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (30)
Dijaški dom Tabor (1)
Distinction Printing (1)
distribucija Stella (1)
Domus (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo humanistov Goriške (39)
Društvo Humanitas (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Knof (1)
Društvo SKAM (1)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo študentov biologije (6)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za dolgovezenje (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (20)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (8)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (2)
Državni izpitni center (22)
DZS (332)
DZS, založništvo in trgovina (1)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Pogorelc (1)
Ebook (8)
Edinost (1)
édition aux frais de l'auteur (1)
EFT center (1)
Ekslibris (1)
Elan (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Eno (6)
Ente per il turismo (1)
Eos Verlag Erzabtei (1)
Epistola (1)
EPOS (1)
Erko (3)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
Euro-Mediterranean University (1)
Euroteh (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
Extrade (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za strojništvo (4)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Feniks (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Fotospring (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Vesel (15)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Geanetic (1)
Gebrüder Kröner (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
Gemeente (1)
Gemeide (1)
Gemeinde (1)
Genija (34)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gimnazija (1)
GK PAST (2)
Glasbena matica (3)
Glej (1)
Goga (5)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
GOZMS (1)
Grafika 13 A (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (2)
GV Revije (1)
H. Costenoble (1)
Herpetološko društvo (1)
Hótel de Thou (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
i2 (1)
Ico (10)
ICO (25)
ICO d.o.o. (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Ilirija - Vedrog (1)
IMAD (1)
Infomedia (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (12)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za likovno umetnost (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Intelyway webmedia (29)
Iskra (9)
Iskra Delta (1)
ISPO (1)
Izvršni odbor Jadranske straže (1)
J. Robnik-Šikonja (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jadrolinija (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (2)
Javna agencija RS za varnost prometa (2)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Jos. R. Vilímek (1)
Jugoslovanska knjigarna (5)
Jutro (2)
Karitas (2)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Klub Revus (1)
Knjigarna Schwentner (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Kolinska (1)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (2)
Konzorcij (2)
Konzorcij 'Jutra' (1)
Konzorcij Slovenca (1)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Kopija-nova (1)
Kraljevska srpska državna štamparija (1)
Krka (1)
KUD Logos (2)
KUD Sodobnost International (19)
Kulturni center (6)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (3)
L. Schwentner (4)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Liberty Publishing Corporation (1)
Linguarus (3)
Litera (3)
Ljubljana Castle (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanske mlekarne (2)
Ljudska knjigarna (2)
Logatec : Občina (7)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
M. Japelj (1)
Maksim Gaspari (2)
Malinc (9)
Mariborska knjižnica (59)
Matica Slovenska (1)
MAUS (5)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinska knjiga (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Merkur (1)
Mestna občina (1)
Mestno gledališče ljubljansko (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (2)
Miš (5)
Mladika (19)
Mladinska knjiga (99)
Mladinska matica (6)
Mladinska Matica (2)
Mladinska založba (1)
Moderna galerija (1)
Modrijan (38)
Modrijan izobraževanje (1)
Mohorjeva družba (7)
Montel Energetika.NET (1)
Movit (2)
Muck Blažina (2)
Multima (6)
Municipality (3)
Murenček (3)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narava (1)
Narodna galerija (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
National Geographic Slovenija (1)
Neo koncept (1)
Nova založba (2)
Nova Založba (1)
O. Fischer (1)
O. Harrassowitz (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina (5)
Občina Komenda (1)
Občina Logatec (1)
Občinski sindikalni svet (2)
Obščina (2)
Obzorja (20)
Ocean (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Okaši (13)
Onkološki inštitut (29)
Organizacijski komite Planica (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
Osrednji reševalni odsek SPD (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
Partizanska tiskarna (2)
Pavel Debevec (1)
Pedagoška fakulteta (52)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
per A. Henriku Hohn ... (1)
per Joan. Rezerju ... (1)
PikicaPikaPok (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (13)
Pipinova knjiga (2)
Pivec (7)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Plavalni klub Ilirija (1)
Pobratimstvo (1)
Pokrajinska šolska založba (5)
Pravna praksa (1)
Prešernova družba (1)
Primary School (1)
printed by W. and A. Strahan: for G. Nicol ... and T. Cadell ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (25)
Prodok (1)
Rdeči križ Slovenije (3)
RKVITK - Odbor za prostovoljno delo (1)
Rokus (1)
Rokus Klet (1)
Rokus Klett (117)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Ruslica (8)
S. Bratuša (1)
SAF Comics (19)
SAF, Comics (3)
SAF, Erko (15)
SAF, Prestige (1)
Salve (2)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (69)
samozal. A. Paulič (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. D. Kragelj (2)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. GolKerKavč (3)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. J. Sraka (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Kesar (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Slatinek (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Hrovat (13)
samozaložba (9)
Sanje (23)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Secondo natura (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
self published by U. Hrovat (5)
self-published by F. Rozman (1)
self-published by P. Suhodolčan (1)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublisher U. Hrovat (6)
Sezam-Masima (1)
Skrivnost (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slomškova družba (3)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (39)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko ljudsko gledališče (2)
Slovensko planinsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG (1)
Socialna akademija (1)
Societá storica del Litorale (4)
Sodalizio S. Ermacora (1)
Sodobnost International (2)
Sofos (1)
Soliris (1)
Sožitje Association (7)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Sraka (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Stopar - IT (2)
Strajnar Publishing (2)
sumptibus M. Antonii Bernię bibliopolę Bononiensis (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (2)
SZDL (2)
Študentska založba (13)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehnika Slovenske armade (2)
Tehniška založba Slovenije (3)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Teološka knjižnica (1)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (1)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično združenje (4)
Turistovski klub Skala (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
Učiteljska tiskarna (13)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (2)
Umco (2)
Umetniška propaganda (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
University of Maribor Press (3)
University of Primorska Press (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (22)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
Vesna film (3)
Viharnik (1)
Vitaaa (1)
vlastito izd. P. Suhodolčan (1)
Vodnikova družba (1)
Založba Audibook (7)
Založba Litera (1)
Založba Malinc (1)
Založba Obzorja (9)
Založba Pivec (1)
Založba Sanje (1)
Založba 'Sila' (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (44)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Zavod Burja (2)
Zavod Indo anai (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod Tipka (1)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (62)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica (1)
Zgodba.net (6)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (23)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC Publishing (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezda 11 (1)
Ženska sekcija Jadranske straže (1)
Žito - Šumi (1)
Išči med rezultati (2243)