Število rezultatov iskanja: 764

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (10)
Acta Histriae (13)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (2)
Atlanti (2)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (15)
Dialogi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (157)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (7)
Edinost (Trst) (1)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (19)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Knjižnica (16)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (203)
Muzikološki zbornik (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (19)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Novi akordi (4)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Novo doba - Nova doba (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavistična revija (6)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (27)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (39)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovinski časopis (18)
Založnik
(1)
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
B. Raič (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (24)
D. Stober (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (7)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Glasbena matica (9)
GV Revije (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Hrvatska književna naklada (1)
Hrvatska turistička agencija (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
International Institute for Archival Science (1)
Ivan Dolinar (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (39)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (11)
K. Kos (1)
Karl Linhart (3)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (157)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Kulturno prosvijetni sabor Hrvatske (1)
L. Schwentner (4)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (6)
Matica Hrvatska (1)
Matica hrvatska i slovenska (2)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Nacionalna i sveučilišna biblioteka (1)
Naše delo (1)
Natisnila Rozalija Eger (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Ruslica (1)
s. n . (1)
samozal. (1)
samozal. D. Hribar (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (24)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
SNG Maribor (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (19)
Societá storica del Litorale (24)
svojina kompoziterova (2)
Študentska založba (5)
Tisak Kr. Zemaljske Tiskare U Zagrebu (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (204)
Turistička zajednica (1)
Udruženenje distrofičara Hrvatske (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vice Iljadica-Grbešić (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (764)