Število rezultatov iskanja: 1181

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (5)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (2)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (9)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (18)
Arhivi (13)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dialogi (2)
Dogovori (19)
Dom in svet (Ljubljana) (109)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (2)
Geologija (19)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (10)
Gradbeni vestnik (18)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (2)
Informatica (Ljubljana) (8)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (12)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Knjižnica (2)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (161)
Kronika slovenskih mest (9)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (21)
Loški razgledi (27)
Materiali in tehnologije (10)
Medicinski razgledi (4)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (17)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (25)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (4)
Občina Grad (48)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (4)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (4)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (18)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (13)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (3)
Štajerc (10)
Teorija in praksa (11)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (7)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (15)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (11)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (4)
Zemonski cajtng (2)
Zgodovinski časopis (14)
Zvonček (Ljubljana) (7)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
????-1905 (1)
1508 (1)
1679 (1)
1729 (1)
1730 (1)
1744 (1)
18?? (1)
1824/1833 (1)
1847 (1)
1850 (1)
1857 (3)
1858 (1)
1859 (1)
1864 (1)
1866 (1)
1872 (1)
1875 (3)
1876-1877 (1)
1877/1890 (1)
1878 (1)
1879 (2)
1880-1918 (7)
1881 (5)
1882/1888 (1)
1883 (1)
1884 (1)
1885 (2)
1886 (1)
1887 (2)
1889 (2)
1890 (1)
1891 (2)
1892 (3)
1893 (5)
1894 (7)
1895 (9)
1896 (4)
1897-1914 (1)
1898 (4)
1898-1911 (1)
1899 (8)
1899-1918 (1)
19?? (16)
1900 (7)
1900/1910 (1)
1900-1911 (1)
1900-1952 (1)
1901 (6)
1902 (9)
1903 (4)
1903-1905 (1)
1904 (3)
1905 (9)
1905/1911 (2)
1906 (4)
1907 (7)
1908 (12)
1908-1909 (1)
1909 (3)
1910 (6)
1910/1925 (5)
1910/1930 (4)
1910-1919 (1)
1910-1920 (2)
1911 (7)
1912 (6)
1913 (5)
1914 (3)
1915 (6)
1916 (8)
1917 (2)
1918 (6)
1918-1919 (1)
1919 (6)
1920 (7)
1921 (4)
1922 (3)
1923 (5)
1923/1933 (1)
1924 (2)
1925 (5)
1926 (8)
1927 (12)
1928 (3)
1928/1929 (1)
1929 (2)
1930 (12)
1930/1940 (30)
1930/1950 (1)
1931 (10)
1932 (4)
1933 (1)
1933/1934 (1)
1934 (4)
1935 (4)
1936 (2)
1937 (4)
1938 (2)
1939 (12)
1939/1940 (2)
194? (1)
1940 (3)
1941 (2)
1941/1945 (1)
1943 (2)
1944 (1)
1945 (1)
1945/1946 (1)
1946 (3)
1948 (3)
1949 (3)
195? (1)
1950 (3)
1950/1953 (1)
1950-1960 (1)
1951-1955 (1)
1953 (2)
1955 (2)
1955-1959 (1)
1956 (3)
1957 (1)
1958 (4)
1959 (4)
1960 (10)
1961 (6)
1962 (4)
1963 (5)
1964 (3)
1965 (2)
1966 (1)
1967 (3)
1968 (2)
1969 (1)
1970 (5)
1972 (8)
1973 (12)
1974 (4)
1975 (26)
1976 (3)
1977 (10)
1978 (4)
1979 (9)
1980 (9)
1981 (7)
1982 (4)
1983 (5)
1983-1987 (1)
1984 (4)
1985 (9)
1985/1986 (1)
1986 (10)
1987 (15)
1988 (9)
1989 (11)
1990 (11)
1991 (10)
1992 (16)
1993 (22)
1994 (21)
1995 (3)
1996 (7)
1997 (2)
1998 (5)
1999 (15)
2000 (24)
2001 (13)
2002 (13)
2003 (8)
2004 (16)
2005 (6)
2006 (35)
2007 (18)
2008 (15)
2009 (36)
2010 (15)
2011 (31)
2012 (46)
2013 (43)
2014 (31)
2015 (25)
2016 (21)
2017 (19)
2018 (11)
2019 (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (13)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Geološki zavod Slovenije (6)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (27)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (9)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (82)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
Kulturo društvo Grad Dolnji Zemon (2)
Mariborska knjižnica (6)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (126)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (29)
Narodna in univerzitetna knjižnica (439)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (48)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Študentska založba (2)
Turistično društvo Vurberk (47)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Univerzitetna knjižnica Maribor (16)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod Ulala (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (21)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (129)
Založnik
(5)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Vodopivec (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (1)
Državna založba Slovenije (14)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
Etnografski muzej (1)
F. Erben (1)
F. Ugovšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto Drayer (1)
Fr. Vesel (12)
Genija (2)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod, Ljubljana (13)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Glasbena matica (2)
Glasbena založba MiMik (1)
Gorenjski muzej (1)
Goričar & Leskovšek (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (1)
Gradski komitet za zdravstvo (1)
Gutsverwaltung (1)
GV Revije (1)
H. Schlicher (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
J. Giontini (1)
J. Krajec nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Jožef Blaznik (11)
Jugoreklam (1)
Karl Linhart (10)
Katoliško tiskovno društvo (109)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kmečki glas (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Koroška osrednja knižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Kulturni dom (6)
Kulturno društvo Grad (2)
Kunstverlag Franz Schilcher (1)
LDS (1)
Litera (1)
Ljudska univerza (1)
Logos (1)
Lutkovno gledališče (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (3)
Matica hrvatska (1)
Medicinski razgledi (4)
Mestna občina (9)
MGLC (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzejsko društvo (27)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodni muzej (1)
Naše delo (4)
Občina (48)
Obzorja (3)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (19)
Onkološki inštitut (2)
OŠ Jožeta Krajca (1)
P. Weiss (1)
Paš - Deviza (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinski arhiv (2)
Pokrajinski muzej (2)
Pomurski muzej (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
Putnik (6)
R. Pitschl (1)
R. Smola (2)
Radio-Tednik (1)
Roman Pahor (1)
RTV (8)
s. n. (55)
samozal. (2)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
SEG - Center za ekološke dejavnosti (1)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (25)
Skupština grada (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko mladinsko gledališče (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (5)
SLS (1)
SNG Maribor (9)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (9)
Sraka (1)
Srednja šola (1)
Steirischer Heimatbund (2)
Študentska založba (3)
Študijski krožek (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tiskarna sv. Cirila (18)
Tiskovna zadruga (25)
Turistica (1)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Verlag Fritz Rasch (1)
Verlag von Heinrich Krapek (1)
Vesna film (4)
Veterinarska fakulteta (1)
Viba film (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Vodnikova domačija (1)
W. Blanke (7)
Založba ZRC (16)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravilišče RRK Vurberg (13)
Združenje umetnikov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (18)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (155)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1181)