Število rezultatov iskanja: 59592

Časopisje in članki - naslov
1551 (29)
Acrocephalus (120)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Akademski glas (1939) (1)
Almira (36)
Amerikanski Slovenec (405)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (6)
Avtonomist (109)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjec (32)
Beti (Metlika) (16)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (23)
Bogoslovni vestnik (206)
Bojevnik (54)
Borba in vzgoja (1)
Borec (2)
Brstje (2)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Celjski tednik (1955-1968) (697)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Čevljar (Tržič) (240)
Delavec (256)
Delavec (1893) (2)
Delavska pravica (662)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (1)
Delegatski obveščevalec (21)
Delo (Trst) (257)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Didakta (1)
Dogovori (17)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Don Bosko (4)
Državni upokojenec (50)
Economic and business review (12)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12725)
Emajlirec (485)
Endoskopska revija (8)
E-prijatelj (22)
Espero (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (68)
Flores (11)
Gasilec (1897-1941) (240)
Geodetski vestnik (18)
Glas Gorenjske (1)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (201)
Glasilo Elmont (6)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasilo krajanov Portoroža (15)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo občanov (Litija) (240)
Glasilo občine Luče (10)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (26)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
GLG (29)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gorenjski partizan (23)
Gorenšči fantje (3)
Goriški borec (6)
Gostilničar (199)
Gradbeni vestnik (71)
Grosupeljski odmevi (190)
Hermes (2)
Hmeljar (Žalec) (303)
Informativni fužinar (590)
Informativno glasilo (2)
Iskra (Kranj) (353)
Istrski tednik (Koper) (98)
Izseljenski vestnik (83)
Izvir (40)
Jadranka (36)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (34)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Kakovostna starost (2)
Kamniški občan (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kloštrski e-podlistek (7)
Kmečki glas (Gorica) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (24)
Knjižnica (4)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (122)
Koroški klic (2)
Kovinar (3)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Krajevni informator (Rovte) (17)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (156)
Križ na gori (16)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kurir (2)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Letni poročevalec (2)
Lipa (Den Haag) (2)
Livarski vestnik (16)
Ljubljanski borec (1)
Ljubljanski zvon (15)
Ljudska pravica (3)
Ljudski glas (1935) (3)
Ljudski glas (Murska Sobota) (181)
Logaške novice (448)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (1)
Luč (Novo mesto) (6)
Luški glasnik (25)
Mali rijtar (44)
Matajur (495)
Matajur (1943) (5)
Mavrica (Pula) (11)
Mehanotehnika (24)
Mengšan (260)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mlade sile (1)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Mladi plamen (1930) (18)
Mladi tovariš (1)
Mostiščar (80)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Mreža odnosov (3)
Murska straža (268)
Naprej (1943) (1)
Naprej (glasilo JSDS) (2158)
Narodni list (Celje) (410)
Naš čolnič (69)
Naš glas (1)
Naš glas (1925-1928) (11)
Naš glas (Droga Kolinska) (263)
Naš glas (Krško) (367)
Naš glas (Trst) (33)
Naš korak (1)
Naš kraj (Dobrepolje) (252)
Naš pohod (1)
Naš stik (152)
Naša borba (2)
Naša gospodinja (47)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (8)
Naša moč (1905) (711)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (69)
Naša vez (6)
Naša volja (80)
Naše delo (Celje) (11)
Naše delo (Laško) (80)
Naše delo (Ptuj) (80)
Neskončnost (15)
Notranjec (7)
Nova delavska enotnost (76)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova Gorica (4)
Nova pravda (195)
Nova pravda (1937) (116)
Novi čas (1945) (19)
Novi čas (Ljubljana) (168)
Novi tednik (1065)
Novice iz Moravške doline (58)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Novine (Murska Sobota) (1028)
Novo glasilo delniške družbe LIP Bled (29)
Ob Soči (2)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Občinska uprava (21)
Občinski poročevalec (Domžale) (430)
Obrtniški glasnik (25)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Odsev (Trzin) (222)
Ogenj (1)
Okno (Ljubljana) (40)
Omladina (4)
Omladina (1904) (89)
Otovec - Bubnjarci (5)
Otrok in knjiga (7)
Partizan (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pavliha (Canberra) (1)
Petrol (Ljubljana) (285)
Pevec (Ljubljana) (70)
Phainomena (Ljubljana) (32)
Pionirski glas (1)
Pivški list (10)
Planinski vestnik (1163)
Pljučnik (4)
Pljučnik (Golnik) (9)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Polžek (1)
Pomladni glasi (10)
Portorožan (162)
Pravica (282)
Preporod (1912) (12)
Preporod (1919-1923) (13)
Preseki (79)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Ptujčan (234)
Ptujski list (1)
Ptujski tednik (548)
Rafael (1931-1935) (55)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Republikan (1)
Rodoljub (357)
Rokovnjač (Lukovica) (18)
Rudar (1910) (156)
Rudar (Velenje) (74)
Salezijanski vestnik (1)
Salezijanski vestnik (123)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (66)
Savinjski vestnik (211)
Scopolia (1)
Serafinski vestnik (1)
Sinenergija (19)
Slamnik (336)
Slovenia South Australia newsletter (20)
Slovenka (114)
Slovenka (1943) (56)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska vas (24)
Slovenska zadruga (1898) (7)
Slovenska zemlja (46)
Slovenska žena (1)
Slovenski čebelar (1083)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski delavec (178)
Slovenski dom (1909-1914) (271)
Slovenski gospodar (4)
Slovenski hmeljar (606)
Slovenski Jadran (575)
Slovenski jezik (4)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski poročevalec (4072)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski vestnik (1202)
Slovensko glasilo (61)
Smučina Elan (278)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Sodobnost (1933) (2)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Sopotja (26)
Soški glas (2)
Stavbinski delavec (3)
Stražni ognji (13)
Svobodna misel (38)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (22)
Svobodni razgovori (8)
Šent (Ljubljana) (6)
Šentvid nad Ljubljano (29)
Šola (15)
Šolska kronika (9)
Štorski železar (405)
Tehtnica (Orehek) (1)
Tekstilec (266)
Tomšičev glas (3)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trdinov skavt (6)
Triglav (Canberra) (6)
Triglavski les (5)
Trikotažer (29)
Trobla (Velike Lašče) (90)
Tržiški tekstilec (192)
Tržiški vestnik (166)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (7)
Upokojenec (1936) (80)
Uradno glasilo slovenskih občin (182)
Utrip (1978) (123)
V poljani cvet (2)
Vakuumist (34)
Ventil (Ljubljana) (1)
Veriga (143)
Vertec (1871) (1)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vestnik = Messenger (21)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vetrnica (9)
Vetrnica (Grosuplje) (5)
Vezilo (165)
Vidovdan (14)
Vigenjc (Kropa) (3)
Viharnik (Slovenj Gradec) (457)
Vipavski glas (114)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (743)
Zarja (1911) (879)
Zarja (1922) (2)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zbor (1936) (57)
Zbor občanov (11)
Zdravniški vestnik (225)
Zgodovinski časopis (155)
Zora (Ljubljana) (169)
ZPMS novičke (33)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Ženevske novice (24)
Ženski list (5)
Leto izida
1848 (1)
1849 (1)
1857 (1)
1859 (11)
1860 (3)
1861 (1)
1862 (3)
1863 (2)
1866 (2)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (1)
1871 (2)
1876 (25)
1877 (23)
1878 (22)
1879 (24)
1880 (54)
1881 (168)
1882 (208)
1883 (111)
1884 (117)
1885 (117)
1886 (117)
1887 (113)
1888 (202)
1889 (199)
1890 (188)
1891 (192)
1892 (203)
1893 (214)
1894 (405)
1895 (396)
1896 (414)
1897 (525)
1898 (504)
1899 (494)
1899/1900 (7)
1900 (495)
1900-1906 (1)
1901 (530)
1902 (483)
1903 (466)
1904 (532)
1905 (690)
1906 (635)
1906/1907 (1)
1907 (832)
1907/1908 (12)
1908 (821)
1908/1909 (11)
1909 (861)
1909/1910 (11)
1910 (883)
1910/1911 (10)
1911 (956)
1911/1912 (9)
1912 (1046)
1912/1913 (11)
1913 (1023)
1913/1914 (8)
1914 (757)
1915 (599)
1916 (618)
1917 (750)
1918 (848)
1918/1919 (4)
1919 (847)
1919/1920 (6)
1920 (1058)
1920/1921 (13)
1921 (930)
1921/1922 (2)
1922 (1207)
1922/1923 (2)
1923 (1091)
1923/1924 (8)
1924 (1081)
1924/1925 (9)
1925 (862)
1925/1926 (8)
1926 (703)
1927 (704)
1927/1928 (2)
1928 (560)
1929 (312)
1930 (382)
1931 (429)
1932 (473)
1933 (468)
1934 (459)
1935 (441)
1936 (473)
1936/1937 (5)
1937 (468)
1937/1938 (1)
1938 (516)
1938/1939 (2)
1939 (532)
1940 (562)
1941 (271)
1942 (175)
1943 (196)
1944 (290)
1945 (398)
1946 (436)
1947 (356)
1948 (414)
1948/1949 (1)
1949 (513)
1950 (558)
1950-195? (1)
1951 (610)
1952 (710)
1952/1953 (1)
1953 (698)
1954 (785)
1955 (787)
1956 (235)
1956/1957 (1)
1957 (265)
1958 (286)
1958/1959 (1)
1959 (290)
1960 (303)
1961 (307)
1962 (310)
1963 (283)
1964 (301)
1965 (327)
1965/1966 (1)
1966 (321)
1967 (318)
1968 (329)
1969 (328)
1969/1970 (1)
1970 (318)
1971 (343)
1972 (370)
1973 (376)
1974 (393)
1975 (395)
1976 (407)
1977 (443)
1978 (444)
1979 (449)
1980 (477)
1981 (479)
1982 (452)
1983 (444)
1984 (424)
1985 (437)
1986 (402)
1987 (392)
1988 (370)
1989 (379)
1990 (250)
1991 (216)
1992 (152)
1993 (173)
1994 (201)
1995 (217)
1996 (249)
1997 (228)
1997/1998 (1)
1998 (202)
1999 (210)
2000 (223)
2001 (215)
2002 (215)
2003 (218)
2004 (261)
2005 (262)
2005- (1)
2005-9999 (1)
2006 (218)
2007 (210)
2007/2008 (1)
2008 (234)
2009 (231)
2009/2010 (2)
2010 (255)
2011 (227)
2012 (220)
2013 (249)
2013/2014 (1)
2014 (211)
2015 (229)
2016 (255)
2017 (263)
2018 (98)
Mostiščar (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (735)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (40)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (23)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (120)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (34)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
ELES, d.o.o. (152)
Esperantsko društvo Maribor (3)
Gorenjski glas d.d. (204)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (281)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (32)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (184)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica A. T. Linharta (278)
Knjižnica Domžale (896)
Knjižnica Ivana Potrča (863)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Litija (261)
Knjižnica Logatec (392)
Knjižnica Makse Samsa (21)
Knjižnica Mirana Jarca (347)
Knjižnica Velenje (74)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2249)
Kulturno društvo Ivan Trinko (495)
Luka Koper (25)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Grosuplje (198)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (287)
Mestna knjižnica Kranj (2010)
Mestna knjižnica Ljubljana (708)
Mestna knjižnica Piran (177)
Mestna občina Ljubljana (29)
Mi amigo (146)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38861)
Občina Dobrepolje (161)
Občina Domžale (122)
Občina Grosuplje (88)
Občina Ig (81)
Občina Kamnik (1)
Občina Logatec (73)
Občina Luče (10)
Občina Lukovica (18)
Občina Mengeš (19)
Občina Moravče (58)
Občina Pivka (10)
Občina Trzin (65)
Občina Velike Lašče (90)
Občina Vodice (122)
Osrednja knjižnica Celje (4589)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (813)
Petrol d.d. (285)
Planinska zveza Slovenije (624)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1403)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (15)
Salezijanski inšpektorat (128)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovenian Media House (27)
Slovenian Union of America (90)
Slovenska zveza na Švedskem (63)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (26)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (68)
Slovensko kulturno društvo Istra (12)
Slovensko meteorološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (8)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Svet ZSSS (76)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (206)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerzitetna knjižnica Maribor (32)
Valvasorjeva knjižnica (367)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Marianum (7)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (8)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (23)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (2)
Združenje ženevskih Slovencev (24)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (71)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza prijateljev mladine Maribor (22)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (33)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (157)
Založnik
[s. n.] (2)
A. Budja (1)
A. Vavken (2)
Adrijan Janc (9)
Akademska zveza (16)
Albin Prepeluh (109)
Almira (36)
Alojzija Štebi (5)
Ante Beg (7)
Anton Grablovic (2)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Avstralsko slovenski klub Canberra (7)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjska trikotažna industrija (45)
Beti (165)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Ciril Štukelj (15)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Delo (1065)
Delovni kolektiv tovarne verig (143)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Deželni odbor kranjski (9)
Didakta (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
dLib distributer (1)
Droga Kolinska (263)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (40)
Društvo Pravnik (2800)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (44)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (120)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (34)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Družina (199)
E. Dornik (1)
Edinost (226)
Edinost Publishing (405)
Ekonomska fakulteta (12)
Elan (278)
ELES (152)
Elmont (6)
EMO (485)
Esperantsko društvo (3)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fran Bartl (879)
Fran Jaklič (470)
France Svetek (151)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
Franjo Koren (3)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Glasila podjetij (353)
GLG (29)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gozdno gospodarstvo (79)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (457)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (606)
Ignacij Sitar (156)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (184)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko narodopisje (1)
IO Komunistične stranke Italije (253)
IR inženiring (367)
Iskra (353)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Mlinar (623)
Iza Prijateljeva (114)
Iza Prijatevljeva (35)
Izseljenska zbornica (83)
J. Blasnik (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jadran (98)
Janez Modic (67)
Josip Kopač (285)
Josip Ošlak (65)
Josip Pavšek (50)
Josip Petejan (594)
Joža Golmajer (22)
Jožef Blaznik (24)
Jožef Klekl (1028)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran (4)
Katoliško dijaštvo (13)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Kolinska tovarna (47)
Komunist (1678)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konsorcij (89)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij (3397)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij Delavca (3)
Konzorcij Edinosti (114)
Konzorcij Kresa (156)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Našega čolniča (69)
Konzorcij Preporoda (12)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Konzorcij Vidovdan (14)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost (177)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (17)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
LIP (230)
LIP Bled (5)
Lith. G. Wegelein (1)
Ljubljana (32)
Lojze Kossi (18)
Luka Koper (25)
M. Kranjec (3)
Maks Šeber (7)
Mariborska knjižnica (7)
Marica Stepančičeva (36)
Marica Šega (1)
Mehanotehnika (24)
Mestna občina Ljubljana (5)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (24)
Mestni svet mestne občine Ptuj (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (233)
Mi amigo (241)
Mihael Moškerc (711)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Muzeji radovljiške občine (3)
Muzejsko društvo (1)
Narodna založba (410)
Naše delo (80)
Niko Župančič (9)
Nova revija (32)
Občina (81)
Občina Beltinci (55)
Občina Dobrepolje (252)
Občina Domžale (336)
Občina Grosuplje (48)
Občina Hodoš (40)
Občina Ig (81)
Občina Kamnik (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Občina Logatec (17)
Občina Luče (10)
Občina Lukovica (18)
Občina Mengeš (19)
Občina Moravče (58)
Občina Pivka (10)
Občina Šentrupert (42)
Občina Trzin (221)
Občina Velike Lašče (90)
Občina Vodice (121)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva (21)
Občinski svet občine (431)
Občinski svet občine Grosuplje (147)
Obzorja (1)
Odbor za grafično dejavnost pri splošnem združenju GZS (1)
OF (19)
OK SZDL (123)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (17)
Okrajni odbor SZDL (697)
Okrožni odbor OF (149)
OOOF (181)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (204)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
OVI Jarše (1)
Partizanska tiskarna (2)
Pedagoška fakulteta (7)
Peko (240)
Petrol (285)
Pevska zveza (70)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Planinska zveza Slovenije (1163)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Primorski tisk (575)
Pripravniški dom (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prizma (15)
PROD IX. SNOB (1)
PROD VIII. SNOB (2)
PROD XV. div. NOV in POJ (3)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (23)
Ptujski tednik (548)
Rafaelova družba (83)
Rasto Pustoslemšek (271)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Rudnik lignita (74)
s. n. (1)
s.n. (4)
S.n. (211)
Salezijanski inšpektorat (76)
Salezijanski zavod (7)
Salezijasnki inšpektorat (52)
Salve (4)
samozal. skladatelj (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine (240)
Skupščina občine Laško (80)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (69)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Club Adelaide (20)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska narodna podporna jednota (26)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (9)
Slovenska zveza na Švedskem (17)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenski dom KPD Bazovica (26)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski poročevalec (4072)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (68)
Slovensko kulturno društvo Istra (12)
Slovensko meteorološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (240)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
SO (1)
SO Domžale (430)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Srednja šola Veno Pilon (40)
Srednješolska organizacija Jugoslovanske dijaške zveze (13)
Steklarna (355)
Svet ZSSS (76)
Štore : Železarna (3)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehnika Gradnikove brigade (6)
Tehnika PODK. (1)
Tehnika poveljstva VDV (2)
Tehnika XVIII. divizije NOV in POJ (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Tekstilindus (245)
Teološka fakulteta (7)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (16)
Tržiški tekstilec (192)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (15)
V. Cernic (15)
Vereniging Vrienden van Slovenië (Den Haag) (2)
Vezenine (5)
Viktor Murnik (122)
Viktor Zoré (131)
Vinko Kermolj (4)
Vipava (114)
Vrhovni stan Z.B.S (18)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Zavod energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Tržiški vestnik (166)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (8)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (23)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje ženevskih Slovencev (24)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1083)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (71)
Zveza ekonomistov Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza prijateljev mladine Maribor (22)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (33)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (1202)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (155)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvonimir Bernot (658)
ZZT (495)
Železarna Ravne (590)
Železarna Štore (405)
Županska zveza (66)
Županska zveza za Slovenijo (21)
Išči med rezultati (59592)