Število rezultatov iskanja: 139

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Kobler (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
E. Hadžiahmetović (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Geološki zavod (7)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (8)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (26)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko geološko društvo (7)
Societá storica del Litorale (2)
T. Šturm (1)
U. Ranfl (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (45)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Dostop
Išči med rezultati (139)