Število rezultatov iskanja: 169

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Hartleben (1)
A. M. Strgačić (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Arnold (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (19)
chez La société typographique (1)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Denicke (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Državna založba Slovenije (1)
Emona Globtur (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
presso Alvise Milocco (1)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (19)
Selbstverlag Gravosa (1)
Slobodna Dalmacija (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societá storica del Litorale (19)
sous le direction de Née (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (5)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Založba ZRC (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (169)