Število rezultatov iskanja: 406

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (10)
Bilten (Banja Luka) (8)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (24)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (2)
Dom in svet (Ljubljana) (37)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (6)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (4)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (21)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (1)
Muzikološki zbornik (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (15)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (5)
Organizacija znanja (5)
Planinski vestnik (2)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (6)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (12)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (12)
To smo mi (4)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (14)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (3)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (6)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (14)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica (155)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (24)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (21)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
(1)
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Biotehniška fakulteta (3)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
dLib (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (4)
Društvo Slovencev Triglav (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G.M. Seutter (1)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gerold & Co. (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Heinrich Steiner (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (9)
J. Giontini (1)
J. Imme (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Jožef Blaznik (12)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (37)
Klub českých turistu (1)
LDS (2)
M. Karamehmedović (1)
Marketing magazin (2)
Miš (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
P. Luković (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
S. Keren (1)
S. Mujkić (1)
S.n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (15)
Societá storica del Litorale (12)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Št. Bosanska Pošta (1)
Št. Južna Srbija (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (23)
Tiskarna sv. Cirila (12)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (21)
Turistički savez Jugoslavije (1)
typis scholarum Piarum (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Stupar (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vodnikova domačija (1)
Z. Marić (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (406)