Število rezultatov iskanja: 265

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (111)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (18)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
bey Georg Schlüter (1)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
chez N. M. Tilliard (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (4)
F. L. Herbig (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
H. Fries (1)
Heinrich Steiner (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. A. K. Mladost - Balkan (1)
J. Cherbuliez (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (15)
Katoliško tiskovno društvo (16)
L. Schwentner (1)
LDS (2)
Meyer et Zeller (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Plon (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
S. Poljanšek (1)
s.n. (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (9)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (16)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (8)
Tiskarna sv. Cirila (45)
Tiskovna zadruga (3)
Učiteljska Tiskarna (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
V. Stupar (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Išči med rezultati (265)